Den hellige Justin Orona Madrigal (1877-1928)

Minnedag: 21. mai

Justin Orona Madrigal (1877-1928) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Justin Orona Madrigal (sp: Justino) ble født den 14. april 1877 i Atoyac i bispedømmet Ciudad Guzmán i delstaten Jalisco i Mexico. Han kom fra en ekstremt fattig, men religiøs familie, og etter sin første utdannelse arbeidet han en stund for å hjelpe familien. Han begynte på seminaret i Guadalajara i 1894, og han hadde mange tunge stunder under studiene da han tenkte på sin families fattigdom. Han var en god student og ble aktet høyt av lærere og medstudenter, og han ble presteviet den 7. august 1904. Han ble utnevnt til sogneprest i landsbyen Cuquío i erkebispedømmet Guadalajara i Jalisco.

Som sogneprest var han oppbyggelig for alle med sin eksemplariske oppførsel, og han utførte sin tjeneste til tross for antiklerikalismen og den religiøse likegyldigheten i området. I sognet startet han en religiøs kongregasjon for å ta seg av fattige og foreldreløse unge jenter, «Klarissesøstrene av Jesu hellige Hjerte». Da forfølgelsene økte i styrke, fikk han råd om å reise bort, men han svarte: «Jeg er her sammen med mitt folk, levende eller død». Han skrev til en venn: «Vi må følge veien til vårt hjemland med glede, tjene Gud på jorden og gi oss selv for folkets beste. De av oss som går sorgens vei med trosfasthet, kan dra til himmelen med trygghet».

Den 28. juni 1928 dro han til Rancho Las Cruces, hjemmet til familien Jiménez Loza, sammen med sin bror Josemaria og Toribio Ayala. Ayala var en selvutslettende kristen som på grunn av sin «forbrytelse» ved å hjelpe p. Orona, selv ble hengt kort etter henrettelsen av presten. Dagen etter sluttet p. Oronas hjelpeprest, den hellige p. Atilano Cruz Alvarado, seg til dem. De ønsket å planlegge hvordan de skulle fortsette sin tjeneste under forfølgelsenes farer. De to prestene ba rosenkransen sammen og ble deretter sittende oppe og planlegge sin pastorale tjeneste. Da p. Orona spurte p. Cruz om han ikke var redd for regjeringen, svarte p. Cruz at han ville hilse dem med ordene «Lenge leve Kristus Kongen!»

Ved daggry den 1. juli 1928 brøt noen federales under kaptein Vega seg inn i huset i Las Cruces hvor de to prestene sov sammen med kommunens leder i Cuquío. P. Cruz åpnet døren til sitt rom og hilste dem med ordene «Vivo Cristo Rey» med sterk og klar stemme, og som svar kom en skur av kuler. P. Orona ble drept straks, mens p. Cruz ble dødelig såret. Likene av begge ble slengt på husets patio og deretter tatt med til det sentrale torget i byen og etterlatt der. De troende tok prestenes legemer og gravla dem på kirkegården i Cuquío.

Justin ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:48