Den salige Johannes Sausenthaler (d. 1617)

Minnedag: 4. november

Den salige Johannes Sausenthaler ble født en gang på 1500-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Ursberg i distriktet Günzburg ved Augsburg i Bayern i Sør-Tyskland.

Johannes Sausenthaler ble i 1595 valgt til abbed i Ursberg. Arkivene og overleveringen skildrer ham som den ideelle prest, ordensmann og hengivenhetshull abbed. Gjennom hans anstrengelser kunne den kanoniske disiplin, som på grunn av den allmenne forvirringen under religionskrigene nesten var gått tapt, ble gjenskapt. Som generalvikar for generalabbed Longpré innførte han på nytt vita communis i abbediene i provinsen og forbød enhver form for peculium (personlig eiendom). Biskopen av Augsburg brukte Johannes som åndelig rådgiver og tilbrakte hvert år noen dager med åndelige øvelser i klosteret Ursberg.

Johannes døde i 1617. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 4. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48