Den salige Josef Tausch (d. ~1670)

Minnedag: 10. september

Den salige Josef Tausch (Joseph) ble født tidlig på 1600-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble legbror i deres kloster i Steingaden i distriktet Weilheim-Schongau i Bayern.

Josef skal ha hatt fortrolig omgang med sjelene i skjærsilden. Han anbefalte de avdøde gjennom sine bønner og fortjenester av den guddommelige barmhjertighet. Overleveringen forteller at sjelene av de avdøde presset på for at han skulle holde forbønn til deres gunst. En dag da han ved Angelustid ba foran korset, skal de arme sjelene ha ringt med klokkene i stedet for ham, det samme skjedde for å kunngjøre hans begravelse.

Josef døde rundt år 1670. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 10. september.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48