De hellige Jovinus og Basileus av Roma (d. ~258)

Minnedag: 2. mars

De hellige Jovinus og Basileus var to martyrer som led martyrdøden i Roma rundt 258 under keiserne Valerian (253-60) og Gallienus (253-68) og ble gravlagt ved Via Latina. Deres minnedag er 2. mars.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:48