Den hellige Josef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Minnedag: 28. mars

Den hellige Josef Sebastian Pelczar (pl: Józef Sebastian) ble født den 17. januar 1842 i den lille byen Korczyna ved Krosno i bispedømmet Przemysl i det sørvestre Polen. Han var tredje barn av Adalbert Pelczar og Maria Miesowicz. Han ble døpt to dager etter fødselen. Han tilbrakte sin barndom i Korczyna og ble oppdratt i en atmosfære av tradisjonell polsk fromhet. Hans foreldre så sønnens bemerkelsesverdige talenter og sendte ham i 1849 til distriktsbyen Rzeszów for å fortsette utdannelsen etter at han hadde gått i to år på grunnskolen i Korczyna. Våren 1850 mottok han sin første kommunion.

I 1852 påbegynte han gymnasstudiene i Rzeszów og i 1854 ble han fermet (konfirmert). Allerede da han var ung student bestemte Josef seg for å vie seg fullstendig til Guds tjeneste. Etter å ha fullført sjette klasse ved akademiet i Rzeszów, begynte han på gutteseminaret. Etter to år med filosofi tok han eksamen artium i 1860 og begynte på teologistudiene på presteseminaret i Przemysl.

Etter å ha fullført studiene ble Josef presteviet den 17. juli 1864 i Przemysl og ble den 20. august samme år sendt til Sambor, et sogn i bispedømmet Przemysl. Der arbeidet han som kapellan i halvannet år til 4. desember 1865. Han ble den 19. desember samme år sendt til Roma og tilbrakte to år der med studier på Collegium Romanum, som nå er kjent som det pavelige universitetet Gregoriana, og på instituttet St. Apollinaris, som nå er kjent som Lateranuniversitetet. Hans studier i Roma økte ikke bare hans kunnskaper, men fylte også hans hjerte med en dyp og varig kjærlighet til Kirken og hennes synlige hode, den romerske pave.

Etter å ha tatt doktorgrader i teologi (1866) og kirkerett (1868) vendte han den 17. april 1868 tilbake til Polen, og etter en kort periode som kapellan i Wojutycze og Sambor ble han i 1869 utnevnt til professor ved presteseminaret i Przemysl. I 1872 foretok han en valfart til Det hellige Land. I april 1877 ble han utnevnt til professor ved Det jagellonske universitetet i Kraków, og denne stillingen hadde han til 1899. I 1880 ble han valgt til kannik i Kraków. Som professor og dekanus for den teologiske avdelingen fikk han ry som en klok og lærd mann, en kompetent organisator og en venn av unge mennesker. Som et tegn på deres høye aktelse for ham valgte det akademiske samfunn ham til det ærefulle vervet som universitetets rektor i perioden 1882-83.

Professor Pelczars ideal var å være «en polsk prest viet til folket», og i sitt strev for å leve opp til det begrenset han seg ikke til akademisk arbeid. Han involverte seg sjenerøst i andre sosiale og veldedige aktiviteter slik som St. Vincent av Paul-selskapet og Selskapet for utdannelse av folket. I sistnevnte tjente han som president i 16 år. I denne tiden opprettet han hundrevis av biblioteker, ga utallige gratisforelesninger, publiserte og distribuerte mer enn tusen bøker og åpnet en skole for tjenere. I 1891 etablerte han «Brorskapet for Vår Frue, dronning av den polske krone». Ved siden av sitt religiøse engasjement var dette brorskapet grunnlagt for å ha omsorg for de fattige, de foreldreløse, lærlinger og tjenere, spesielt dem som var syke og arbeidsløse.

Josef forsto at problemene som eksisterte på hans tid, var faktiske muligheter til å se Guds vilje. Den 27. mars 1894 grunnla han kongregasjonen «Tjenerinner av Jesu helligste hjerte» (Sluzebnice Najswietszego Serca Jezusowego Sercanki-Pelczarki – SNSJ) i Kraków, med det formål å spre Jesu hjertes kjærlighets kongedømme. Han ønsket at søstrene skulle være tegn og instrumenter for hans kjærlighet til jenter, for de syke og alle mennesker i nød. Den 15. februar 1909 mottok kongregasjonen Decretum Laudis, og den 19. mars 1912 ble den definitivt anerkjent av Den hellige Stol. De har nå hus i Polen, Frankrike, Vatikanet, Italia, Afrika, USA, Sør-Amerika og Ukraina.

Den 27. februar 1899 ble Josef utnevnt til hjelpebiskop av bispedømmet Przemysl, og den 19. mars ble han bispeviet som titularbiskop av Mileto av biskop Luca Solecki. Da biskop Solecki døde den 2. mars 1900, ble Josef Pelczar den 17. desember samme år utnevnt til ny biskop av Przemysl, og han tok bispedømmet i besittelse den 13. januar 1901. I sitt 25 år lange episkopat ble han allment betraktet som en god hyrde, hengiven til de menneskene som var betrodd ham.

Til tross for sin dårlige helse arbeidet biskop Pelczar utrettelig for de religiøse og sosiale behovene i bispedømmet. For å oppmuntre de troende til å vokse i troens ånd, avla han regelmessige pastoralbesøk til sognene og viet spesiell oppmerksomhet til å heve den moralske og intellektuelle bevisstheten hos presteskapet. Fremfor alt var han selv et eksempel på et liv i dyp fromhet som ble uttrykt i hans hengivenhet til Jesu helligste Hjerte og til Jomfru Maria. Han var en lidenskapelig tilbeder av Det hellige sakrament og pleide å oppmuntre folket i bispedømmet til å delta i eukaristisk tilbedelse.

Gjennom hans anstrengelser økte antallet kirker og kapeller, og mange kirker ble restaurert. Til tross for tidens ugunstige politiske forhold holdt han tre bispedømmesynoder, den første i 1902 etter en pause på 179 år. Han var alltid oppmerksom på behovene til de troende i bispedømmet, og han hadde en spesiell omsorg for de fattigste. Barnehager, suppekjøkkener, tilfluktssteder for hjemløse, skoler for fattige landsens jenter og undervisningshjelp til utdannelse av fattige seminarister var bare noen få av hans verker. Han sympatiserte med arbeidere som var urettferdig behandlet, og med dem som var tvunget til å emigrere på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Han la vekt på nødvendigheten av å implementere Kirkens sosiallære som den var uttrykt i de sosiale dokumentene fra pave Leo XIII (1978-1903).

Biskop Josef Pelczar hadde fått usedvanlige gaver av Gud, og han utviklet og økte talentene han hadde fått. Blant hans gaver var en rik litterær arv. Han skrev utallige teologiske, historiske og kirkerettslige bøker, pastoralbrev, prekener, taler, bønnebøker og lærebøker.

Han døde den 28. mars 1924 i Przemysl, 82 år gammel. Han ble gravlagt i krypten i kapellet som var viet til Vår Frue av Czestochowa i kirken Jesu Hjerte i Przemysl.

Den 18. februar 1989 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 10. juli 1990 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 2. juni 1991 i Rzeszów i Polen.

Den 20. desember 2002 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente et nytt mirakel på hans forbønn. Dette åpnet veien for hans helligkåring, som fant sted den 18. mai 2003 på Petersplassen i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 28. mars. Hans relikvier hviler i katedralen i Przemysl.

av Webmaster publisert 30.06.2005, sist endret 21.04.2019 - 01:09