Den salige Johannes Pelingotto (1240-1304)

Minnedag: 1. juni

Den salige Johannes Pelingotto (1240-1304)

Den salige Johannes Pelingotto [Pelino Goto] (it: Giovanni) ble født i 1240 i hertugdømmet Urbino (nå provinsen Pesaro-Urbino) i regionen Marche i Midt-Italia. Han var sønn av en velstående kjøpmann, men helt fra sine tidligste år brydde han seg ikke om verdslig suksess og å tjene penger. Han ville ha bodd som eremitt om hans foreldre ikke hadde motsatt seg dette på det mest bestemte. Han fortsatte da å bo hjemme, men lukket seg inne for å leve et liv av bønn og bot. Men så følte han et kall til å gå ut i verden og tjene fattige og syke mennesker. Til sine foreldres sorg ga han bort mye av sin egen mat og egne klær, mens han selv gikk sulten og kledde seg i gamle filler.

Hans foreldre var engstelig for de ytterlighetene som Johannes' følelse av uverdighet drev ham til. En gang på Pasjonssøndagen gikk han til katedralen med et tau bundet rundt halsen for å indikere at han var den verste av alle kriminelle. Mens han var i katedralen, falt han i ekstase eller en lignende tilstand som varte i flere timer og som han bare med vanskeligheter kom ut fra. Ved en annen anledning gikk han til markedsplassen i iskaldt vær og tilbrakte dagen sammen med en flokk av tiggere og usle tyver. Han ble til slutt reddet av sine foreldre i en svært forkommen tilstand.

En løsning på hans problemer kom da han ble fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus – TOF) i den nærliggende kirken Santa Maria degli Angeli, den første fransiskanske kommuniteten i Urbino. Med den åndelige støtten fra fransiskanernes regel var han i stand til å leve et kristent liv og vie sitt liv til bønn og veldedig arbeid for dem som var enda fattigere enn ham selv. Han ble æret i Urbino som en hellig mann og profet.

Hans ry nådde også til Roma, hvor han dro til det første jubelåret i 1300. De siste årene mistet han taleevnen, men den vendte tilbake i hans siste dager. Han døde den 1. juni 1304 i Urbino. Han hadde bedt om å bli gravlagt i kirken San Francesco, men i stedet ble han gravlagt på klosterets kirkegård. Men på grunn av alle miraklene som skal ha skjedd på hans forbønn, flyttet brødrene ham senere inn i kirken.

Han ble saligkåret den 13. november 1918 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XV (1914-22). Hans minnedag er dødsdagen 1. juni, men 2. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48