Den hellige John Roberts (~1576 -1610)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Roberts ble født ca 1576 i Trawsynydd i Merioneth, nå Gwynedd, i Wales. Han fikk sin utdannelse ved St. John's College i Oxford og ved Inns of Court i London. Han sluttet seg til Den katolske kirke i Notre Dame i Paris i 1598, og samme år begynte han på Det engelske Kollegiet i Valladolid i Spania. Men han og fem andre studenter ville egentlig være munker, og gikk inn i benediktinerklosteret St. Martin i samme by.

Dette syntes å utelukke alle utsikter til apostolisk aktivitet i England, men i 1602 ga pave Klemens VIII benediktinerne i Valladolid tillatelse til å starte nettopp et slikt prosjekt. Roberts og en ledsager vendte straks tilbake til England i forkledning. Han utmerket seg for sitt arbeid i det pestrammede London. Men i løpet av sju år ble han arrestert fire ganger, forvist to ganger og rømte en gang fra fengslet. Mens han var i eksil hjalp han til med å grunnlegge benediktinerklosteret St. Gregor i Douai i Flandern (nå i Downside).

I 1610 vendte han tilbake til England og ble arrestert tidlig i desember i Holborn mens han leste messe. Snart etter ble han brakt for retten for George Abbot, biskop av London, og Edward Coke, høyesterettsjustitiarius. Da han ble anklaget for å være en «forfører av folket», svarte han: «Hvis jeg er det, ble våre forfedre forført av den hellige Augustin, Englands apostel, som ble sendt hit av paven av Roma, den hellige Gregor den Store. (o) Jeg er sendt av den samme Apostoliske Stol som sendte ham før meg». Roberts ble funnet skyldig og dømt til døden.

Kvelden før hans henrettelse holdt en spansk dame, donna Luisa de Carvajal, en stor fest i fengslet Newgate for tjue katolske fanger, hvor hun presiderte og hvor John Roberts var æresgjest. Han ble hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», i Tyburn den 10. desember 1610. Noen håndskrevne brev er bevart i Public Record Office i London, og en av hans fingre finnes i Downside Abbey.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen 10. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48