Den salige Johanna Soderini (1301-~1367)

Minnedag: 1. september

Den salige Johanna Soderini (1301-~1367)

Den salige Johanna Soderini (it: Giovanna) ble født i 1301 i Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia. Familien tilhørte byens adel, og hun var på en eller annen måte i slekt med den hellige Juliana Falconieri. Beskrivelsen av henne som et veloppdragent og fromt barn er noe stereotyp, og meldingene om hennes tidlige åpenbaringer kan godt ha vært retrospektive. Da foreldrene etter tidens skikk arrangerte et ekteskap for henne, annonserte Johanna at hun ønsket å bli nonne.

Til tross for sin nøling ga foreldrene til slutt sin tillatelse, og hun sluttet seg til mantellate, de regelbundne tertiarene i servitterordenen (Ordo Servarum Mariae – OSM), som nettopp var etablert i byen av Juliana Falconieri. Johanna ble snart kjent for sin strenge askese og bønnens ånd, sitt jevne og gode humør og hvor helhjertet hun deltok i alt arbeid i huset, spesielt å pleie de syke. En av hennes pasienter var Juliana selv, som hun pleide hengivent under hennes lange og smertefulle siste sykdom.

Etter Julianas død i 1341 etterfulgte Johanna henne som priorinne, og til tross for alvorlige prøvelser og fristelser tjente hun kommuniteten i sin høyt elskede forgjengers ånd helt til hun selv døde rundt 1367. I følge Michele Poccianti døde hun den 1. september 1367. Hun ble gravlagt i kirken Annunziata i Firenze, og hennes grav ble straks et valfartsmål.

De eksisterende opplysningene om Johanna er upålitelige, delvis fordi de ikke er samtidige og delvis fordi de kan ha blitt pyntet på for å kunne sammenlignes med Juliana Falconieri. Den andre utgaven av servitterordenens annaler, Annales Ordinis Servorum, utgitt i 1719, referer til det de kaller et ikke troverdig stykke hagiografi kalt Giornale e Ricordi. Vi vet ikke hvor utbredt dette var, men det reflekterer trolig 1500-tallets tradisjon om Johanna. De ulike elementene ble satt sammen i Michele Pocciantis Chronicon fra 1567, og den ble brukt som hovedkilde av alle som senere skrev om Johanna.

Da Juliana Falconieri ble helligkåret i 1737, fikk det et medlem av familien Soderini til å søke om at også Johannas kult måtte bli godkjent. Til tross for svakhetene i dokumentasjonen ble hun saligkåret den 1. oktober 1828 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hennes minnedag er den eventuelle dødsdagen 1. september.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48