Den hellige Julian av Sora ( -~150)

Minnedag: 27. januar

Den hellige Julian var fra Dalmatia. Han ble arrestert, torturert og deretter halshogd i Sora i Campanis ca år 150 under keiser Antoninus Pius (138-161). Hans minnedag er 27. januar.

av Webmaster publisert 05.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48