Den salige Johannes Spanjolen (1123-1160)

Minnedag: 25. juni

Den salige Johannes Spanjolen (1123-1160)

Den salige Johannes (sp: Juan) ble født i 1123, trolig i Almanza øst for byen Léon i Spania. Som trettenåring dro han sammen med en kamerat til Frankrike for å studere i Arles. Da han var ferdig med studiene, dro Johannes for å studere sammen med en eremitt i 2 ½ år. Deretter ble han karteusermunk (Ordo Cartusiensis – OCart) i klosteret Montrieu eller Mons Rivi i Frankrike. I ordenen ble han kalt Johannes Spanjolen, eller Jean l'Espagnol (lat: Ioannes Hispanus).

I klosteret ble han etter en tid sakristan, et embete han hadde i seks år, og deretter ble han valgt til prior. Han oppmuntret lærdom og var personlig engasjert i kopiering og korreksjon av hellige manuskripter. Som prior viet han seg til byggearbeider og reparasjon av klosterbygningene. Han skrev også konstitusjonene for cesarinnene i Prata-Bajone, som hadde bedt om å bli tilknyttet karteuserne.

Etter to år som prior måtte han trekke seg fra embetet og dro da til ordenens moderhus Grande Chartreuse, hvor den hellige Anthelm var superior. Da en adelsmann ba Anthelm om karteusere for en grunnleggelse på hans eiendom på den franske siden av Genève-sjøen (Lac Leman), valgte Anthelm Johannes til prior for dem. Denne nye grunnleggelsen ble kalt Reposoir, et sted for fred. På Anthelms anmodning skrev Johannes også opp konstitusjoner for karteusernonnene.

Johannes var i Reposoir i ni år. I denne tiden feiret han begravelsen for to gjetere som var drept av et snøras, og han ba om at når han døde, måtte han bli gravlagt sammen med dem. Han døde den 25. juni 1160 i Reposoir og ble gravlagt sammen med gjeterne. Det ble bygd et kapell over hans grav, men i 1649 ble hans jordiske rester overført til sakristiet i klosterkirken av Karl August de Sales, biskop av Genève og nevø av den hellige Frans de Sales. Det formelle dokumentet han satte opp med en beretning om hva som skjedde, er fortsatt bevart.

En ny translasjon av relikviene ble foretatt i 1650. Fra da og til 1926 levde de en omskiftende tilværelse på grunn av politiske begivenheter, hendelser i Frankrike og Italia og utvisningen av ordenene fra Frankrike i 1901. Fra 19. desember 1926 har relikviene vært hos munkene i karteuserklosteret Beauregard.

Johannes ble saligkåret den 14. juli 1864 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 25. juni. I bispedømmet Annecy feires han den 9. juli.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48