Den salige Josef Stanek (1916-1944)

Minnedag: 23. september

Den salige Josef Stanek (pl: Józef) ble født i 1916 og tilhørte ordenen pallottinerne (Societas Apostolatus Catholici – SAC). Han ble kalt pater «Rudy» og var en heltemodig prest under Warszawa-oppstanden. Han var en barmhjertig samaritan som hentet vann fra elva Wisla og bar syke på skuldrene mens fienden fyrte løs. Han gravde frem dem som lå begravd under ruinene og var en sjelesørger for mange. Han reddet livet til mange mennesker.

P. Józef ga sin plass i gummibåten som skulle redde dem over Wisla, til en soldat. Til slutt var han sammen med dem som forsvarte Czerniakowo. Han forhandlet med tyskerne for å redde flest mulig av partisanene. Nazistene behandlet ham særlig grusomt; han ble torturert og ble til slutt drept den 23. september 1944.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 85 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 23. september, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48