Den salige Joscius Roseus av St.-Bertin ( -1186)

Minnedag: 30. november

Den salige Joscius Roseus av St-Bertin (også kjent som Josbert, Valbebertus) var benediktinermunk i klosteret av det navn i nærheten av St.-Omer i bispedømmet Arras i Frankrike. Han hadde en sterk devosjon til bønnen Ave Maria. Det fortelles at det etter hans død kom roser ut av hans munn, og at navnet Maria var skrevet på bladene til en av rosene. Minnedag 30. november.

av Webmaster publisert 25.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48