Den salige Johannes av St. Dominikus ( -1618/19)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Johannes av St. Dominikus var prest i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) og martyr i Japan. Ingen av våre kilder har noen opplysninger om ham, men han står oppført i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum. Ut fra sammenhengen går det frem at han led martyrdøden i Japan i 1618 eller 1619. Vi kjenner ingen minnedag. Siden vi ikke har noen andre opplysninger, regner vi med at han var japaner.

Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 9 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48