Den salige Johannes av St. Martha (1578-1618)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Johannes av St. Martha ble født i 1578 i Prados ved Tarragona i Spania. Han sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og ble presteviet i 1606. Deretter ble han sendt til Japan, hvor han lærte seg språket flytende og arbeidet i misjonen. Han ble arrestert i Meaco i 1615 og ble halshogd den 16. august 1618 etter å ha sittet fengslet i tre år.

Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 8 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Johannes' minnedag er dødsdagen 16. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48