Den hellige Justus av Susa (d. 906)

Minnedag: 19. oktober

Den hellige Justus (it: Giusto) ble født en gang på 800-tallet i Italia. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Novalesa (Novalese; piemontisk: Novalèisa) (Novalicium). Det lå ved foten av Alpene og ved munningen av Susa-dalen på den italienske siden av Mont Cenis (Moncenisio) i regionen Piemonte i Nord-Italia og hadde 500 munker.

I 906 ble Italia invadert av sarasenerne. En gruppe av dem beveget seg fra Frassineto (nær dagens Saint-Tropez) i retning klosteret i Novalesa. Abbed Donniverto fikk nyss om den forestående faren, så sammen med de fleste av munkene kom han seg i trygghet i kirken Ss Andrea e Clemente (dagens Consolata) i Torino og brakte med seg de mest uunnværlige gjenstander og manuskripter fra biblioteket. Sarasenerne plyndret klosteret og satte fyr på bygningene.

Noen munker fra Novalesa hadde søkt ly i klosteret i Oulx (Ulcium) ved Susa (Secusia) i Susa-dalen ved grensen til Dauphiné, men der ble de oppdaget og slaktet ned. To munker unnslapp, de hellige Justus og Flavian, som gjemte seg i en hule i Arbour ovenfor Beaulard. Derfra så de sine brødres martyrium og at engler brakte deres sjeler til himmelen. Da bestemte de seg for å gå ned i dalen igjen og slutte seg til sine medbrødre, hvor de led martyrdøden sammen med dem. I alt skal nitti andre ha blitt drept sammen med Julius og Flavian. Klosteret Novalesa ble gjenoppbygd først på 1000-tallet.

Justus’ levninger var skjult i lang tid inntil de ble gjenfunnet av en viss Stefan. Markien Olderico Manfredi brakte Justus’ legeme til Segusio (nå Susa) i provinsen Torino i Piemonte, og der bygde han en kirke til martyrens ære. Kirken ble konsekrert i 1027. I 1029 ble et benediktinerkloster bygd nær kirken. I 1581 ble benediktinermunkene erstattet av Lateran-kanniker. Bispedømmet Susa ble opprettet i 1772 og klosterkirken ble byens domkirke. Denne katedralen San Giusto er viet til Justus. Rundt 1050 ble det i Oulx grunnlagt en ny kongregasjon av regelbundne kanniker og i 1073 bygd en kirke der.

Flere mirakler skal ha skjedd på Justus’ forbønn. Justus, men ikke Flavian, ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 7. september 1903 av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er 19. oktober.

Kilder: Index99, zeno.org, piemonteonline.it, sangiusto.canavese.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2004

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.12.2015 - 12:06