Den hellige Josef av Thessaloniki (762-832)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Josef (Josippos) ble født i 762 i Konstantinopel som en av tre sønner av en tjenestemann ved det keiserlige skattkammer. Han var nevø av den hellige Plato av Symboleon, og ble ca 780 sammen med sin tre år eldre bror, den hellige Theodor Studitten (av Studion), munk i et kloster hans far hadde bygd på sin eiendom i Sakkoudion (Saccudium) ved Olympus-fjellet og Prusa (i dag Bursa i Nordvest-Tyrkia) sør for Konstantinopel. Onkelen ble kort etter overtalt til å trekke seg som abbed i Symboleon, som også lå ved Olympus-fjellet, og bli abbed i Sakkoudion. I 794 trakk onkelen seg som abbed, med samtykke fra kommuniteten, til fordel for nevøen Theodor.

Etter at keiser Leo IV Khazareren (775-80) døde i 780, ble hans vakre enke Irene (780-802) regent for deres ennå mindreårige sønn Konstantin VI (780-97). Da han ble myndig i 790, ble moren tvunget av et militært opprør til å overlate regjeringen til ham. I 795 forstøtte keiseren sin hustru Maria Paphlagonierinnen og giftet seg med hoffdamen Theodota, som tilfeldigvis var en slektning av Plato og nevøene. De ignorerte det faktum at patriarken av Konstantinopel hadde tolerert forholdet og fordømte keiserens tvilsomme ekteskap. Keiseren prøvde å vinne dem over på sin side ved løfter om forfremmelser, men dette lyktes ikke. Da ble klosteret stengt og abbed Theodor måtte dra i eksil i 796 til Thessaloniki sammen med de munkene som støttet ham. Plato ble satt i ensom husarrest i Konstantinopel.

Men i 797 tok keisermoren makten igjen, og lot for sikkerhets skyld øynene stikke ut på sønnen. Irene hersket nå alene i noen få år som keiserinne (797-802). Munkene kunne komme tilbake fra eksil, og Sakkoudion ble gjenåpnet. Men for å komme unna arabernes angrep flyttet de i 799 til Konstantinopel, og der revitaliserte Theodor klosteret Studion (mer korrekt Studios), som var grunnlagt av den romerske konsulen Studius i 463. Dette klosteret var i en tilstand av sterkt forfall, for munkene var utvist av keiser Konstantin V Kopronymos (741-75), og det var bare et dusin munker igjen. Men under Theodors ledelse utviklet det seg voldsomt, og antallet munker økte fra tolv til tusen. Senere skulle det bli et åndelig og geistlig midtpunkt i østkirken og ble modell for østens munkevesen.

I 807 ble Josef valgt til erkebiskop av Thessaloniki. Da Plato, hans nevøer og flere andre munker motsatte seg at keiser Nikeforos (802-11) utnevnte legmannen Nikeforos til ny patriark av Konstantinopel etter Tarasios, som døde i 806, ble de arrestert av keiseren og satt i fengsel i 24 dager. Da patriark Nikeforos I og en liten synode av biskoper gjeninnsatte presten Josef, som i sin tid hadde viet Konstantin og Theodota, og erklærte ekteskapet gyldig, fordømte de beslutningen. Da Theodor, Josef og Plato nektet å feire liturgien med denne presten, ble de i 809 forvist til hver sine fengsler på Prinkipo (Prinseøya) (i dag Kizil Adalar) i Marmarahavet ved Konstantinopel. Prinseøya het i bysantinsk tid Papadanisia («Presteøya»), fordi den var full av klostre og tjente som forvisningssted for lastefulle fyrster og biskoper. Etter keiser Nikeforos' død i 811 ble de igjen satt fri. Josef vendte tilbake til Thessaloniki.

Det ikonoklastiske partiet hadde vokst seg sterkt igjen, og det lyktes dem å ta makten igjen under keiser Leo V Armeneren (813-20), som hadde gitt ikonoklasmen (billedødeleggelsen) sin støtte. Han gjenopptok i 814 ikonoklasmen, erstattet den ortodokse patriarken Nikeforos med en legmann, og innkalte en synode som avviste det 5. økumeniske konsil og forfulgte de ortodokse. Josef ble forfulgt som Ikonodule (billed-ærer).

Han døde i 832 i sitt eksil på Prinseøya. Da keiserinne Theodora i 843 gjenopprettet ikonenes plass i den ortodokse kirke og kult, ble Josefs relikvier året etter ført til Studion-klosteret i Konstantinopel. Hans minnedag er 15. juli.

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48