Den hellige Judas Cyriacus av Jerusalem (d. 135)

Minnedag: 28. oktober

Den hellige Judas Cyriacus ble født en gang i det første århundret. Han var jøde og hans foreldre het Simon og Anna. Han fikk navnet Cyriacus da han ble døpt. Han skal ha vært oldebarn av Judas, som ble kalt «Herrens bror», og ifølge historikerne Epifanius av Salamis og Eusebius av Caesarea ble han på et ukjent tidspunkt valgt til den femtende og siste jødiske biskop av Jerusalem etter Jakob den rettferdige (d. 62), Simeon I (62-107), Justus I (107-13), Zaccheus (113-?), Tobias (?-?). Benjamin I (?-117), Johannes I (117-?), Matthias I (?-120), Filip (?-124), Senecas (?-?), Justus II (?-?), Levis (?-?), Ephram (?-?) og Josef I (?-?). Han døde i 135 under keiser Hadrian (117-38), angivelig under Bar Kokhba-opprøret (132-36). Han blandes ofte sammen med den hellige Cyriacus av Ancona (d. 360?).

En legendarisk tekst fra Palestina forteller at han var en lærd jøde og het Judas. Han ble omvendt til kristendommen, ble døpt og tok navnet Cyriacus. Han ble valgt til biskop av Jerusalem og ble martyrdrept sammen med sin mor Anna rundt år 135 under keiser Hadrian (117-38). En Judas er da også kjent som kristen biskop av Jerusalem.

En annen og nokså usikker legende gjør Cyriacus til den jøden ved navn Judas Quiriacus som i følge legendene fortalte til den hellige keiserinne Helena hvor Det sanne Kors var skjult. På grunn av de undrene som deretter skjedde ved korset, blant annet fikk en død person livet tilbake da han ble lagt på Det sanne kors, ble Judas omvendt. Han skal etter sigende ha blitt døpt med navnet Cyriacus og viet til biskop av Jerusalem etter den hellige Makarios I (312-34). Han skal ha blitt drept i forfølgelsene under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63). Makarios ble imidlertid etterfulgt av Maximus (ca 334-48).

Cyriacus og hans mor (mater eius) Anna nevnes den 28. oktober i bollandistenes Elenchus, det vil si helgener med minnedag i tiden fra 21. (15.) oktober til 31. desember som bollandistene fortsatt skulle bearbeide. 28. oktober er imidlertid den ortodokse minnedagen for Cyriacus av Ancona. Den hellige Cyriacus og hans mor Hanna forkommer i etiopiske kalendere (Fastis) den 2. oktober. På bilder bærer han sin avhogde høyre hånd i den venstre.

Ifølge martyrologiet fra Tamlacht (12. eller 22. mai) skal Cyriacus ha gjenfunnet Kristi kors og deretter sammen med 306 ledsagere ha lidd martyrdøden sammen for Kristi skyld, men han er identisk med Judas Cyriacus.

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos, Quiricus og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: en.wikipedia.org, zeno.org, ocafs.oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 17. november 2012

av Per Einar Odden publisert 17.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03