Den hellige Julius av Afrika og 22 ledsagere

Minnedag: 26. april

Den hellige Julius led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med 22 navngitte og flere navnløse ledsagere. Deres minnedag er 26. april. De 22 ledsagerne er: De hellige Victurinus (Victurus), Siricus (Cyricus), Felix, Paulus, Maximus, Viktor, Simplicius, Pollio, Vitus, Calendinus, Appollonus, Marciana, Felicissima, Ethemia (Timia, Hernia), Marcian, Lectissimus (Litissimus), Simia, Germianus, Felicia, Evasia, Gemellinus (Gemellina), Silvanus og andre.

I andre martyrologier finnes andre varianter, og i de samme er flere navn utelatt og andre innsatt, for eksempel en hellig Honoratus. I Martyrologium Romanum står ingen av dem den 26. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. november 2014

av Per Einar Odden publisert 02.11.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06