Den hellige Ilud ferch Brychan (400-t)

Minnedag: 29. juni

Den hellige Ilud (også kalt Juliot eller Juliana) er en svært obskur kvinnelig helgen fra de tidligste tider i Cornwall i Sør-England. Vi vet ikke noe sikkert om henne, men hun er trolig en av døtrene til den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales, som hadde svært mange hellige barn. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes fødeår til ca 464.

Ilud står som en av Brychans ugifte døtre i den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan, men hun nevnes ikke i den domitianske versjonen. På moderne walisisk ville navnet ha vært Hudd. I listen over Brychans barn i Jesus College MS 20 ble navnet feilkopiert av en skriver på 1400-tallet til Llud, og han legger til at hun minnes yn Ruthun ygwlat Vorgant, det vil si i Rhuthyn i Glamorgan-dalen, som ligger i sognet Llanilid, som skriveren åpenbart mente at hadde sitt navn etter henne. Han synes å være den eneste kilden for denne antakelsen, og selv om kirken i Llanilid opprinnelig kan ha vært viet til henne, er det klart at den på et tidlig tidspunkt ble betraktet som å være viet til den hellige Julitta og hennes sønn, den treårige barnemartyren Quiricus (Cyriacus), som led martyrdøden i 304 i Tarsus i Lilleasia. Hid er den walisiske formen for Julitta. Leland kaller henne Juliana.

Ilud skal ha lidd en voldsom død, drept av en røver som først skal ha plyndret henne. En kirke er viet til henne i Luxulyan i det sentrale Cornwall, hvor hennes fest feires på den søndagen som er nærmest hennes minnedag, 29. juni. St Juliot er et sogn i det nordøstre Cornwall.

Kilder: Farmer, Benedictines, Baring-Gould (6) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:48