Den hellige Juliana av Olsjansk (d. ~1540)

Minnedag: 6. juli

Den hellige Juliana (ru: Uljana; Ульяна) levde i første halvdel av 1500-tallet i Russland. Hennes far, fyrst Jurij Dubrovitskij-Olsjanskij (Georg), var en av velgjørerne for Huleklosteret i Kiev, i dag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

Den jomfruelige prinsesse Juliana døde bare seksten år gammel, og det skjedde senest i 1540. Hun ble gravlagt i Huleklosteret, nær den store kirken.

Hennes legeme ble funnet intakt under arkimandritt Elisja Pletenets (1599-1624). Hennes relikvier gjennomgikk en brann i den store kirken i 1718, og de ble da lagt i et relikvar og plassert i en kirke i De nære hulene. Juliana viste seg i en drøm for arkimandritt Peter Moghila (senere metropolitt av Kiev) og irettesatte ham for den skjødesløshet og mangel på respekt som ble vist hennes relikvier. Han ga da ordre om at det skulle lages et nytt relikvar, og et passende dekke ble laget av fromme nonner. Relikviene hviler i dag i De nære hulene (Antonios-hulene) i Huleklosteret.

Den 8. oktober 1889 ble deler av Julianas relikvier sammen med deler av relikviene av den hellige fyrst Theodor av Ostrog (28. august) overført med tilbørlig høytid til katedralen i Zjitomir i det nordvestre Ukraina. hvor det hvert år feires en fest den 8. oktober for å minnes denne hendelsen.

Mange mirakler har skjedd ved Julianas hjelp, og hun hjelper dem som ærer hennes hellige relikvier med fromhet og tro. Hennes minnedag er 6. juli, som minnes avdekkingen av hennes relikvier. Hun feires også den 10. oktober sammen med de syv hellige fra Volhynia. I tillegg feires hun den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 24.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 00:14