De salige Jutta og Isintrude av Thüringen (1200-t)

Minnedag: 19. mars

Den salige Jutta (Guda, Gutta) levde på 1200-tallet i Tyskland. Hun var en tjener hos den hellige Elisabeth av Ungarn i Thüringen sammen med den salige Isintrude (Isintrudis, Eisentraut).

Hun døde den 19. mars 1252. Krøniken i Hirsau sier at hun både mens hun levde og etter sin død hadde vært kjent for sine undergjerninger, Trithemius gir henne tittelen en hellig jomfru. Det er ikke kjent noe om en spesiell kult for denne Jutta. I Huebers Menologium Franciscanum står hun oppført den 22. mai som Gutta, men i Artur du Monstiers Martyrologium Franciscanum er hun oppført på dødsdagen 19. mars og kalles salig.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 08.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06