Den hellige Johanna av Frankrike (1464-1505)

Minnedag: 4. februar

johanna_valois.jpgSkytshelgen for Bourges

Den hellige Johanna (fr: Jeanne) ble født den 23. april 1464 i Nogent-le-Roy ved Paris i Frankrike. Hun var datter av kong Ludvig XI (1461-83) av Frankrike og hans andre hustru, Charlotte av Savoia, og hun var kusine av den salige Louise av Savoia. Hun kalles Johanna av Frankrike eller Johanna av Valois. Hun var fysisk vanskapt, muligens med kuppelrygg og trolig dverg, men ingen av disse beskrivelsene behøver å være teknisk korrekt; det kan hende at det bare var overdrivelser av det faktum at hun var kortvokst og stygg. Hun hadde også kopparret hud, og faren mislikte henne helt fra fødselen og behandlet henne dårlig, ved en anledning forsøkte han til og med å drepe henne.

Johanna ble forlovet i en alder av åtte dager med hertug Ludvig av Orléans, en ren pantsettelse i dynastiske intriger. Hun ble sendt bort for å vokse opp på et ensomt landsens château, og hun var berøvet ikke bare alle fordelene som var knyttet til hennes rang, men også selv normal komfort og livsnødvendigheter. Dette var det som først fikk henne til å vende seg til Gud for trøst, og det ga henne svært tidlig en øm og praktisk hengivenhet til Jomfru Maria. Hun skal ha fått et overnaturlig løfte om at hun en dag skulle få grunnlegge en ordensfamilie til ære for Vår Frue. Hennes største glede var mysteriene Bebudelsen og Inkarnasjonen, slik de fremstilles i Angelus.

Da Johanna var tolv år i 1476, giftet faren henne bort til hans egen fjortenårige fetter, hertug Ludvig av Orléans, som var en mulig tronarving. Men ekteskapet ble tvunget på ham også, og det ble aldri fullbyrdet. Etter dette fikk Johanna det enda verre enn før, for hertugen hatet den påtvungne hustruen, og selv offentlig hånet han henne på alle mulige måter. Da kong Ludvig XI døde i 1483, overtok hans sønn (Johannas bror) Frankrikes trone som Karl VIII (1483-98). Han prøvde å få Ludvig av Orléans henrettet for å ha organisert et opprør mot ham. Johanna så ikke-eksisterende dyder hos ektemannen og elsket ham ømt, og da han falt i unåde og ble fengslet, anstrengte hun seg for å mildne hans lidelser og få ham løslatt. Hun gikk i forbønn for ham, og hans liv ble spart.

Ved Karls død i 1598 ble Ludvig av Orléans konge som Ludvig XII (1498-1515), og han ble kjent som «folkets far». Men hans angivelige vennlighet omfattet ikke hustruen. Han ønsket å gifte seg med Karl VIIIs enke Anna av Bretagne, som ville bringe sin arv Bretagne inn under den franske kronen. Derfor søkte han om en kirkelig nullitetserklæring av ekteskapet med Johanna med den begrunnelse at han var tvunget inn i det av fetteren og at det ikke var fullbyrdet. Borgia-paven Alexander VI (1492-1503) sendte på kongens anmodning to kommissærer for å undersøke saken, og de avgjorde den til hans fordel. Ekteskapet ble annullert i 1498, men begrunnelsen var for nært slektskap, ikke defekt intensjon.

Johanna aksepterte situasjonen med tålmodighet – det var i det hele tatt tålmodighet i motgang som kjennetegnet hennes liv. Hun levde resten av sitt liv engasjert i gode gjerninger og bønn tilbaketrukket i Bourges, hovedstaden i hertugdømmet Berry, som hun fikk som belønning av Ludvig sammen med byen Pontoise og andre eiendommer. Hennes skriftefar var den salige fransiskaneren Gabriel Nicolas, eller«Gabriel av Ave Maria» som pave Leo X (1513-21) kalte ham.

Gabriel hjalp Johanna å etablere en grunnleggelse i byen, viet til «Vår Frues ti dyder». Den begynte med elleve jenter fra en lokal skole som postulanter – noen av dem var ennå ikke fylt ti år. Han skrev en regel for dem, og de ble til en liten religiøs orden for kvinner, Annonciades eller «Annunciatinner», «Ordenen av Marias Bebudelse» (Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis – OAnnM). Hun etablerte også et brorskap for å be og arbeide for enighet mellom fiender. Hennes orden ble godkjent den 15. februar 1501 av pave Alexander VI.

Johanna fikk tillatelse til å avlegge løfter i den nye ordenen pinsen 1504 uten å gjennomgå det vanlige novisiatet. Hun gjorde det på en dramatisk måte. Denne dagen samlet adelen seg etter tradisjonen for å hylle henne som hertuginne av Berry. Hun mottok dem med en strålende bankett, tok på seg sine kongelige insignier og gikk deretter inn i kirken og ga avkall på sin tittel og alle sine eiendommer. Hun avla løftene som søster Gabrielle Marie, og deretter levde hun et liv med de strengeste botsøvelser. Men hun døde allerede den 4. februar 1505 i Bourges, bare 40 år gammel. Hun ble gravlagt med sin kongekrone i Bourges. Protestanter brente hennes relikvier i 1561.

I 1514 tillot pave Leo X at Annunciatinnene æret henne med et spesielt officium. Hennes helligkåringsprosess ble innledet i 1614. Hun ble saligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 21. april 1742 av pave Benedikt XIV (1740-58) og helligkåret den 28. mai 1950 av pave Pius XII (1939-58). Hennes minnedag er dødsdagen 4. februar og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hun avbildes oftest i grå ordensdrakt med svart slør, ofte bærer hun utenpå drakten en kostbar kappe, gjerne med hermelin. Oftest deler hun ut almisser. Ordenen overlevde under ledelse av fransiskanerne til inn på 1900-tallet.

av Webmaster publisert 05.01.2006, sist endret 30.01.2020 - 20:22