Den hellige Josef Jo Yun-ho (1848-1866)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

102. Den hellige Josef Jo Yun-ho [Cho Yun-ho] ble født i 1848 i Sinchang i provinsen Chungcheong i Sør-Korea. Hans far var den hellige Peter Jo Hwa-seo, som ble halshogd den 13. desember 1866, og hans bestefar var Andreas Jo, som led martyrdøden i 1839. Da forfølgelsene brøt ut i 1865, var Josef bare sytten år gammel. Han hadde nettopp giftet seg, men han og hustruen bodde fortsatt hos sine foreldre. Josefs tro var svært dyp og han observerte trofast alle kirkens regler. I tillegg var han kateket. Han lignet sin far og var svært modig og frittalende. Hele familien praktiserte sin religion trofast.

Da hans far Peter den 5. desember 1866 ble arrestert og avhørt, kom Josef hjem. Peter ba sønnen om å rømme, men Josef meldte seg selv. Både far og sønn oppmuntret hverandre til ikke å fornekte troen. Josef sa til dem som avhørte ham, at hans bestefar hadde lært ham den katolske religion. Han fortalte dem også at han ikke hadde noen katolske bøker. De torturerte ham kraftig for å få ham til å fornekte sin tro, men Josef ga ikke etter. Han ble sendt til fengselet Jeonju sammen med sin far.

Josef forsvarte sin tro modig og sterkt til tross for all torturen. Den 13. desember så han sin far ble brakt ut for henrettelse. Josef ba da om å få bli tatt med sammen med faren, men han fikk vite at i henhold til koreansk lov kunne ikke far og sønn henrettes på samme dag og på samme sted. Guvernøren oppfordret Josef til å gi opp troen, og han lovte at han i så fall ville få all sin eiendom tilbake. Josef nektet å høre på ham.

På veien til retterstedet løp bøddelen fort og trakk i trebrettet rundt Josefs hals for å gjøre ham trøtt. På retterstedet tilbød guvernøren ham igjen å få all sin eiendom tilbake, men Josef avviste tilbudet på det sterkeste. Han spiste sitt siste måltid og gjorde korsets tegn svært andektig før han spiste. Deretter ble han slått så kraftig at han til slutt døde i Supjeongi i Jeonju den 23. desember 1866. Han var blitt atten år gammel. Dermed hadde tre generasjoner Cho fått den ære å lide martyrdøden, Josef, hans far Peter og farfar Andreas.

Josef Jo var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48