Den salige Kain av Olomouc (d. 1194)

Minnedag: 12. januar

Den salige Kain ble født en gang på 1100-tallet i dagens Tsjekkia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Strahov i utkanten av Praha.

I 1184 ble han etter to års motstand fra metropolitten og domkapitlet i Praha utnevnt av fyrsten av Morava til biskop av Olomouc (ty: Olmütz). Denne Guds mann, som måtte bære navnet Kain, utmerket seg gjennom et forbilledlig liv og fremragende prekener. Derfor sa man om ham: «Hans stemme klinger som en Guds trompet, og han snakker som en engel!»

Kain døde en hellig død i 1194. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 12. januar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48