Den hellige Bassian av Alexandria og åtte ledsagere

Minnedag: 14. februar

De hellige Tonionus, Protus, Lucius, Kyrion, Agathon, Moses, Dionysius og Ammonius

Den hellige Bassian (Bassus) var en lektor som tilhørte en gruppe som led martyrdøden på ulikt vis i Alexandria i Egypt på et ukjent tidspunkt. Hans åtte ledsagere var de hellige Tonionus (Antonius), Protus (Protolicus), Lucius (Leviorus), Kyrion (Cyrion) (prest), Agathon (eksorsist), Moses (Moyses) (legmann), Dionysius og Ammonius.

Bassian, Tonionus, Protus og Lucius ble kastet i sjøen. Kyrion, Agathon og Moses ble alle brent på bålet. Dionysius og Ammonius ble henrettet med sverd. Deres minnedag er 14. februar. De ni første forekommer også i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) på denne dato:

Alexandríae in Aegýpto, commemorátio sanctórum mártyrum Bassiáni, Tonióni, Proti, Lúcii, qui in mare missi sunt, Cyriónis presbýteri, Agathónis exorcístae, Móysis, qui igne combústi sunt, Dionýsii et Ammónii, qui gládio caesi ad aetérnam adivérunt glóriam.

I Alexandria i Egypt, minnet om de hellige martyrene Bassian, Tonionus, Protus og Lucius, som ble kastet i havet, Kyrion prest, Agathon eksorsist og Moses, som ble brent på bålet, Dionysius og Ammonius, som gjennomboret av sverd nådde den evige herlighet.

Den 14. februar minnes det romerske martyrologiet en lang rekke martyrer fra Aleksandria, som er delt inn i ulike grupper. Den andre av disse gruppene inneholder Kyrion (prest), Bassian (lektor), Agathon (eksorsist) og Moses (legmann), som døde ved å bli brent levende. Lovtalen kommer fra en tilsvarende notis i Martyrologium Hieronymianum, også den 14. februar, men hvor Bassian kalles Bassion, og kalles ikke lektor. Det er ikke bevart noen andre hagiografiske eller liturgiske kilder som kunne ha gitt oss litt mer informasjon.

Men ved å studere notisene i Martyrologium Hieronymianum (= MH) om hele denne serien av martyrer i Aleksandria, til sammen 26 pluss enda fire navn som er plassert til slutt i den samme teksten, blir vi overbevist om at MH må ha hentet sin informasjon fra en passio (lidelseshistorie) som da eksisterte. For ti av disse kristne angis hva slags martyrium de led, og for syv av dem angis den rang de hadde i det kirkelige hierarkiet. Den lidelseshistorien som nå er gått tapt, må ha vært svært nær den Passio Sancti Pauli et sociorum som MH hadde som kilde til sin lovtale den 9. februar med 37 (21. APRIL 2015VII) martyrer av Alexandria.

Faktisk var det i begge tilfeller snakk om en lang rekke martyrer fra Alexandria, delt inn i ulike grupper og dømt til ulike lidelser. Men fremfor alt, av de 26 navnene på listen den 14. februar gjentas nitten, identiske eller i svært nære former, i den nevnte passio (= P): Bassianus (P: Bastanus), Thonion (P: Thonius), Protus, to ganger (P: Protea), Lucius (MH 9. februar: Lusus), Agathon, Dionysius, tre ganger, Ammonius, to ganger (P: Ammon), Armata (P: Sarmata), Arbasius (P: Horpresius, MH 9. februar: Horpasus og Arbasus), Orus (P: Horus), Paulus, Plesius, Passamonas (P: Bastammon), Hippus (P: Hippea). Vi kan også kjenne igjen Kyrion som en forvanskning av Orion i passio, og i Bassione en kombinasjon av prefiksene Bas og Jonas (i passio har de tilsvarende skikkelsene navnene Ammon og Basammone).

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. september 1998

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48