Den salige Kasper Gerarz (1544-1614)

Minnedag: 31. mai

Den salige Kasper Gerarz (Kaspar) ble født i 1544 i Nederlandene. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Heylissem (fr: Hélécine) i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault), nå i provinsen Waals-Brabant i Vallonia, på grensen til Vlaams-Brabant i Flandern og dermed ved den språklige delelinjen i dagens Belgia.

Kasper ble sendt til det avhengige kanonisseklosteret Langwaden. Der underviste han søstrene i den avengeliske fullkommenhet og lærte dem å følge Herren på dydens vei. Denne ydmyke ordensmannen som bar urett med tålmodighet, avviste all heder. På slutten av sitt liv vendte han tilbake til sitt hjemkloster og viet seg utelukkende til bønn og gode gjerninger.

Han døde den 31. mai 1614, sytti år gammel og i hellighets ry. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 31. mai.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48