Den salige Kasper av Grimbergen (1600-t)

Minnedag: 11. juni

Den salige Kasper (Kaspar) ble født en gang på 1500-tallet i Nederlandene. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Grimbergen i provinsen Brabant i Flandern i dagens Belgia.

Kasper var en mann full av iver med en apostels begeistring. Da kalvinistene i 1581 skapte uro i hele landet og raste mot alt som er hellig, var Kasper sjelesørger i Brussel. Av den grunn byttet han en tid ut den hvite ordensdrakten med sivile klær for å kunne bistå de spredte troende. Dag og natt gikk han i hemmelighet på veiene og besøkte katolikkene i deres boliger for å styrke dem i deres tro og gi dem sakramentene. I tre år holdt han katekeser hos den berømte familien Miraeus og klarte på den måten å bevare dem innenfor Den katolske kirke.

Kasper døde en gang på 1600-tallet. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 11. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48