De hellige Kleonikus av Amasea og to ledsagere (d. ~308)

Minnedag: 3. mars

Den hellige KleonikusDe hellige Eutropius og Basiliskus

De hellige Kleonikus, Eutropius og Basiliskus var opprinnelig fra Kappadokia, men tilhører en gruppe martyrer som ble drept rundt 308 i Amasea i provinsen Pontos ved Svartehavet (nå Amasya i Tyrkia) fordi de ikke kunne akseptere å tilbe keiseren slik det ble krevd av dem. Dette skjedde under keiser Konstantin den stores medkeiser Galerius (305-11) og guvernøren Asclepiodotus. De fleste av gruppen, mellom førti og femti mann, synes å ha vært soldater i den keiserlige hæren; men mange ble også korsfestet, straffen som var reservert for slaver.

Deres martyrium var nært forbundet med martyriet til den hellige Theodor (7. februar). Kleonikus og Eutropius skal ha blitt korsfestet, mens Basiliskus ble halshogd. Deres minnedag er 3. mars. Denne Basiliskus blir blandet sammen med den hellige biskop Basiliskus av Comana, som led martyrdøden i 312.

I Martyrologium Romanum nevnes den 3. mars Basiliskus, en martyr i Comana i Pontos (i dag Tekat i Nordøst-Tyrkia), sammen med Eutropius og Kleonikus, men i det samme martyrologiet under 22. mai minnes bare Basiliskus. Denne dobbeltoppføringen kan være forårsaket av martyraktene. Det eksisterer faktisk en historie om de tre martyrene som den beskriver som Eutropius, Kleonikus og Basiliskus, militære og slektninger av den hellige Theodor Tiro («Rekrutten») av Euchaïta (d. 306), som ble oppdaget som kristne. Etter å ha blitt utsatt for tortur av ulikt slag, ble de overført til Comana, hvor Kleonikus og Eutropius umiddelbart ble drept, mens Basiliskus derimot ble torturert ennå en tid. Denne avstand i tid mellom martyriene kan ha gitt opphav til den nevnte doble festen. Men disse martyraktene er avvist av kritikere som fabelfortellinger.

Den hellige EutropiusEtter all sannsynlighet må forklaringen være forbundet med kulten for Theodor rekrutten, som er stor i øst med minnedag 7 februar. I mange og ulike historier om hans martyrium nevnes også noen soldater som han hadde konvertert eller instruert i den kristne tro. Martyren Basiliskos eksisterte virkelig, noe som fremgår av utvilsomme kilder, men de ukjente forfatterne av aktene hadde kanskje tenkt å koble historien om hans martyrium med den berømte og mest ærverdige Theodor for å gi ham mer berømmelse. Av den grunn har de gjort ham til en slektning av Theodor, men det finnes ingen bevis for å hevde en slik sammenheng.

Men andre kilder snakker om en Basiliskus som ble æret i Comana. I biografien om den hellige Johannes Krysostomos, skrevet av Palladius, sies det at den hellige kirkelæreren befant seg i de siste dagene av sitt smertefulle eksil i Comana. Der hadde han en visjon hvor Basiliskus viste seg for ham, og etter å ha trøstet ham med hans forestående herliggjøring i himmelen, presenterte han seg som biskop i Comana, som led martyrdøden i Nikomedia under Maximian i samme periode som Lucian av Antiokia. Andre greske historikere, som Sozomen og Theodoret, refererer mer eller mindre den samme historien, spesielt med Basiliskus, biskop av Comana. Men dette er gjenstand for debatt blant kritikerne. Faktisk nevner andre greske kilder Basiliskus som soldatmartyr og kommer ikke med noen hint om at han var byens biskop.

I biografien om Johannes Krysostomos som ble skrevet av Georg fra Alexandria, fortelles det om visjonen, men der er Basiliskus en soldat, ikke en biskop. Hypotesen som sier at det var to helgener med samme navn, en biskop og den andre soldat, blir vanligvis forkastet. Det gjenstår altså et problem med Basiliskus av Comana, biskop eller soldat, som led martyrdøden i denne byen. Flertallet av kritikere utelukker at det i Comana eksisterte en biskop med det navnet, og Palladius’ fortelling anser Johannes Krysostomos’ nærvær ved graven til martyren Basiliskus å være sant, men noen deler av forfatterens beskrivelse er veldig forvirrende og upresise.

For eksempel: Hvorfor ble Basiliskus, som i henhold til teksten led martyrdøden i Nikomedia, gravlagt i Comana? Det faktum at de gamle greske synaksariene snakker om Basiliskus som soldat og martyr og ikke som biskop, kan det være en feil som er gjort av Palladius og andre greske historikere som har fulgt hans historie. Det er derfor sannsynlig at denne soldaten, som blir oppdaget som kristen, ble halshogd og gravlagt i byen Comana, trolig i 312.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, santiebeati.it, zeno.org, heiligen-3s.nl, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. januar 2009

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48