Den hellige Kessog (500-t)

Minnedag: 10. mars

Den hellige Kessog (Mackessog) ble født i Cashel i Irland i kongefamilien i Munster. Han dro til Skottland, hvor han ble munk og deretter biskop i området rundt Loch Lomond. Hans bosted var etter tradisjonen Munkeøya i Loch Lomond. Det er knyttet stor usikkerhet til hans levnetshistorie og død. En beretning går ut på at han døde martyrdøden i Bandry, hvor en steinhaug kjent som St. Kessog's Cairn en gang lå. Deler av denne ble fjernet under arbeidet med en vei på 1700-tallet, og da ble det funnet en steinstatue av den hellige Kessog inne i den. Luss var hovedsenteret for hans kult, med en helligdom gitt av den skotske frihetshelten Robert Bruce. Flere kirker i ulike deler av Skottland er viet til ham.

Hans minnedag er 10. mars.

av Webmaster publisert 22.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48