Den hellige Kew av Cornwall (400-t?)

Minnedag: 8. februar

Den hellige Kew (Kewe, Kigwe, Kigwoe, Cywa, Ciwa, Ciwg, Cwick, Cuach, Kuet, Kwya, Kywere; wal: Cywa; lat: Civa; eng: Kew) levde på 400-tallet (?) i Cornwall i Sørvest-England. Hun er trolig identisk med den hellige Ciwa Wyry (= jomfruen Ciwa), en helgen fra 500- eller 600-tallet i Monmouthshire i Wales, men hun må ikke blandes sammen med den hellige Cocha (Cuacha), barnepike for den irske hellige Kieran.

Jomfruen Kew skal ha vært fra Gwent i Wales, men de walisiske genealogiene (slektstavlene) kjenner henne ikke, noe som kan bety at hun ikke var av walisisk opprinnelse. Kirken i Llangiwa eller Llangua i Monmouthshire, som nå er viet til den hellige Jakob, antas vanligvis å ha vært viet til henne. Den står som Lann Culan i The Book of Llandaff (Llan Dâv) fra 1100-tallet og som Languwan og Langywan på 1300-tallet. I Norwich Taxatio (1254) staves den Lagywan.

Ifølge historikeren Nicholas Roscarrock fra Cornwall, som i 1590 skrev «The Lives of the Cornish Saints», hvor han gjorde mye bruk av informasjon fra tidligere manuskripter, var Kew søster av den hellige Dochau (Docco, Docuin, Docwin, Docwinn, Docquinn), lokalt kalt Dawe, som også er kjent som Cyngar. Hun reiste gjennom Glastening i Somerset – og grunnla kirken i Kewstoke på veien – til sognet Lannohou (Lannow, Lan-ciw, Lanowseynt, Lanehoc, Lannohoc) i Cerniw (Cornwall) for å treffe ham. Men Dochau ville ikke slippe inn Kew før hun hadde befridd regionen for en menneskeetende bjørn (eller villsvin). Det blir sagt at hun temmet dyret, som deretter ble hennes ledsager, selv om en nyere tradisjon sier at hun inspirerte lokalbefolkningen til å jage det og drepe det.

Etter dette fikk Kew lov til å bygge seg en liten eneboercelle og kapell nær sin bror, men klokelig nok valgte hun et sted som var mer beskyttet mot angrep fra villdyr. Hun døde en 8. februar i et ukjent år og ble i ettertid husket mer inderlig enn Dochau. Den nåværende landsbyen St. Kew vokste opp rundt hennes kirke, et stykke fra Lannow. Dochaus kloster opphørte lenge før år 1000, og på 1300-tallet eller tidligere hadde Kew erstattet ham som titularhelgen.

Hennes minnedag er 8. februar i Exeter-martyrologiet og i walisiske kalendere og også hos Nicolas Roscarrock. I noen kalendere står hun feilaktig under 6. februar.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, Baring-Gould (3), KIR, CSO, Patron Saints SQPN, earlybritishkingdoms.com, celt-saint - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. november 2011

av Per Einar Odden publisert 05.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06