Den hellige Kieran mac Colga

Minnedag: 19. mai

Den hellige Kieran (Ciarán), sønn av Colga (Colgan), minnes den 19. mai i irske kalendere. Men det synes ikke å være bevart noen andre detaljer om ham. Den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905), som skrev Lives of the Irish Saints (Dublin, 1875), er også ute av stand til å lokalisere ham definitivt verken i tid eller sted.

Den 19. mai finner vi en oppføring av denne helgenen i det publiserte martyrologiet fra Tallacht, og også i den fransiskanske kopien. Bollandistene har Kieranus sønn av Colgan den 19. mai, og denne dagen har martyrologiet fra Donegal Ciarán sønn av Colga. En viss Kieran sønn av Tulchan som nevnes i biografien om den hellige abbed Fintan av Clonenagh, ble feilaktig antatt å være identisk med denne helgenen, men hans fars navn gjør ham til en annen person. Det finnes en St Kieran som ifølge en folkelig tradisjon var skytshelgen for den gamle kirken i ruiner i Layd i sognet av samme navn i grevskapet Antrim i den nordlige provinsen Ulster. Den står på sognets kirkegård. Lengden på kirken var 61 fot (18,6 meter), mens bredden var 24 fot (7,3 meter). Tilknyttet vestenden av denne ruinen står en bygning som er rundt 24 ½ fot lang (7,46 meter) og 24 fot bred. Underetasjen har blitt omgjort til gravhvelv. Kammeret over dette er av samme dimensjoner og synes å være et tidligere dormitorium (sovesal). Kirken og kirkegården ligger rundt halvannen kilometer nordøst for landsbyen Cushendall, også kalt Bunandhalla, og nær Cushendun Bay. Men vi kan ikke avgjøre om denne Kieran er den samme som Kieran Mac Colga.

Kieran er et irsk navn som kommer fra det irske ordet Ciar som betyr mørk eller svart. Navnet betyr «den lille mørke», «mørk prins» eller «den mørkhårete». Ciar kan knyttes tilbake til Ciar, sønn av Fergus, konge av Ulster. Ordet kan også knyttes til andre navn, som Kerry, som betyr «Ciars folk». Listen over homonyme helgener regner opp tyve (angivelig forskjellige) helgener ved navn Kieran, og tretten av dem opptrer også i martyrologiene. De fremste helgenene av dette navn er de hellige Kieran av Saighir (d. ca 530) (Kieran den eldre) og Kieran av Clonmacnoise (ca 515-ca 549) (Kieran den yngre).

Kilder: CE, en.wikipedia.org, zeno.org, omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 13.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05