Den salige Klemens Kingemon ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Klemens [Kiugenon, Yuemon] ble født i Arima i Japan. Han var tjener for den salige jesuittpateren Peter Paulus Navarro og skrev hans biografi.

En gang sent i desember 1621, etter jul, ble Peter Paulus Navarro, hans to kateketer Peter Onizuchi og Dionysius Fujishima og deres tjener Klemens, oppsporet av prestejegerne og overlevert til daimyoen av Arima. P. Navarro ble funnet skyldig å være en misjonær og hans ledsagere ble funnet skyldig i å ha samarbeidet med misjonærene med å spre den forbudte kristne religionen. Selv om daimyoen var hedning, holdt han misjonærene høyt i akt og så til at de ble behandlet med respekt. Han fikk dem fraktet til Ximabara (Shimabara) og innesperret i et hus som var eid av en kristen, og hvor de også ble sørget for av kristne. I tillegg tillot han p. Navarro å feire messe, og han kom ofte selv for å snakke med pateren.

Da daimyoen tilbød fangene friheten hvis de ville oppgi kristendommen, fikk han vite at de foretrakk tortur og døden fremfor å fornekte troen. Fordi daimyoen ikke ønsket å se dem dø, planla han å få dem overført i hemmelighet til Macao og sette dem fri, men den 27. oktober 1622 kom det ordre fra shogunen om at fangene skulle dø over langsom ild. daimyoen informerte motvillig fangene om denne nyheten den 28. oktober.

Da henrettelsesdagen 1. november opprant, feiret p. Navarro Allehelgensmessen, og de to kateketene Peter og Dionysius, som hadde bedt om å få slutte seg til jesuittordenen (Societas Iesu - SJ), avla sine løfter som legbrødre i denne siste messen. Da ettermiddagen kom, ble de fire fangene, eskortert av rundt femti soldater og en stor flokk kristne, ført til henrettelsesstedet. På veien sang presten Litaniet for Vår Frue og hans ledsagere sang lykkelig svarene. Da de nærmet seg stranden, så martyrene bålene som var reist på et landtunge som stakk ut i sjøen og sto og ventet på dem. daimyoen hadde instruert soldatene om å arrangere veden rundt stakene slik at ikke ofrenes lidelser ble forlenget. Deretter ble de tre jesuittene og deres tjener brent levende.

Klemens ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 118 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Klemens' minnedag er dødsdagen 1. november.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48