Den hellige Kristoffer Magallánes Jara (1869-1927)

Minnedag: 21. mai

Kristoffer Magallánes Jara (1869-1927) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Kristoffer Magallánes Jara (sp: Cristóbal) ble født den 30. juli 1869 i San Rafael Totatiche i erkebispedømmet Guadalajara i delstaten Jalisco i Mexico. Han vokste opp i en fattig bondefamilie og arbeidet på markene til han var 19 år gammel. Da begynte han på seminaret i Guadalajara. Han ble presteviet den 17. september 1899, og i 1910 ble han utnevnt til sogneprest i landsbyen Totatiche.

Som prest hadde han omhyggelig studert ideene til pave Leo XIII (1878-1903) i encyklikaen Rerum Novarum, og han forsøkte å sette dem ut i praksis. Han etablerte kateketiske sentre og skoler i sine landsbyer, bygde et damanlegg for å sikre vanntilførselen og gjorde de fattige i stand til å kjøpe små jordstykker. Han startet også et lite magasin med navnet El Rosario (Rosenkransen) for å undervise sitt folk. Fra 1914 til sin død i 1927 var han en pioner i re-evangeliseringen av Huichole-indianerne, som praktisk talt hadde mistet kontakten med Kirken etter at jesuittene ble utvist på 1800-tallet.

Da den antikirkelige regjeringen stengte alle seminarene, samlet Kristoffer de spredte seminaristene og startet sitt eget seminar, men det ble snart stengt. Han dannet da et nytt, og deretter enda et, og da de alle var stengt, fikk seminaristene undervisning i private hjem.

Den 21. mai 1927 brøt det ut kamper mellom de føderale styrkene under general Goni og Cristeros (en gruppe menn som gikk inn for å bruke makt for å oppnå religionsfrihet). P. Magallánes var på vei til en gård (rancho) for å feire messe da han ble grepet og tatt med tilbake til Totatiche, hvor han var sogneprest. Han ble satt i fengsel sammen sin kapellan, den hellige p. Augustin Caloca, og brakt til kommunehuset i Colotlán.

Regjeringstroppene anklaget p. Magallánes for å agitere for Cristeros-bevegelsen i regionen. Til sitt forsvar ba han dem om å hente et eksemplar av El Rosario, der han hadde skrevet: «Religion kan verken utbres eller bevares ved hjelp av våpenmakt. Verken Jesus Kristus, hans apostler eller Kirken må bruke våpen for å oppnå sine mål. Kirkens våpen er å overbevise og å overtale ved bruk av ord». Mens de ventet på henrettelsen, sa p. Magallánes til p. Caloca: «Opp med humøret, Gud elsker martyrene. Om et øyeblikk er vi i himmelen». P. Caloca forsto disse ordene og la til: «Vi har levd for Gud og i Ham dør vi».

Før han ble skutt, delte p. Magallánes sine få eiendeler blant soldatene som hadde fått ordre om å skyte ham og ga dem sakramental absolusjon. Han ba om tillatelse til å tale og sa: «Jeg er uskyldig og jeg dør uskyldig. Jeg tilgir med hele mitt hjerte dem som er ansvarlige for min død, og jeg ber Gud om at utgytelsen av mitt blod tjener fredens sak i vårt splittede Mexico». Omkring middagstider den 25. mai 1927 ble prestene skutt av en eksekusjonspelotong foran en adobevegg bak kommunehuset.

Kristoffer ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma i en gruppe meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Han har fått æren av å stå som representant for gruppen, som kalles «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 22.02.2016 - 10:09