Den hellige Klotsindis av Marchiennes (~635-714)

Minnedag: 30. juni

Klosteret i Marchiennes. Utsnitt av et albumblad av Duc Charles De Croy fra 1603 Den hellige Klotsindis (Clotsindis, Clotsend, Glodesind) ble født rundt 635 i Ostrevant i Flandern som datter av de hellige Adalbald og Rictrudis. Også hennes bror Maurontius og hennes to søstre Adalsindis og Eusebia telles blant de hellige.

Etter farens død i 652 (rundt 645?) ble moren nonne i et dobbeltkloster hun hadde grunnlagt i Marchiennes ved byen Lille i bispedømmet Arras i Nord-Frankrike. Her ble hun senere abbedisse, og hun styrte klosteret i mange år. Her sluttet først døtrene Adalsindis og Klotsindis seg til henne, fulgt av sønnen Maurontius. Eusebia bodde i oldemoren Gjertrud den Eldres kloster i Hamage.

Klotsindis etterfulgte sin mor da hun døde i 688 og ble andre abbedisse av Marchiennes. Selv døde hun i 714. Hennes minnedag er 30. juni.

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49