Den hellige Kyriakos av Nikomedia og ti ledsagere

Minnedag: 7. april

Den hellige Kyriakos (lat: Cyriacus) led martyrdøden for sin kristne tros skyld i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia) på et ukjent tidspunkt. Han ble drept sammen med ti ledsagere, som vi ikke kjenner navnet på. Deres minnedag er 7. april.

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 01.10.2018 - 16:06