Den hellige Kodratos av Utica (d. 259)

Minnedag: 21. august

Den hellige Kodratos (gr: Κοδρατος; lat: Quadratus, Codratus, Kodratus, Chuadratus) levde på 200-tallet i Nord-Afrika. Han var biskop av Utica, en gammel by nordvest for Kartago nær utløpet av elven Magradas (Medjerda) i Middelhavet, tradisjonelt betraktet som den første kolonien grunnlagt av fønikerne i Nord-Afrika. Navnet Utica kommer fra fønikisk «gammel by» i kontrast til den nyere kolonien Kartago, som betyr «ny by», Byen Utica ble ødelagt for godt av araberne rundt år 700, og i dag eksisterer bare ruiner, som ikke lenger ligger ved kysten, men ti kilometer lenger inn i landet, et resultat av avskogingen og jordbruket lenger opp elven, som førte til massiv erosjon og tilsanding av den opprinnelige munningen av elven Magradas. Ruinene er i Bordj bou Chateur.

Den hellige biskop og martyr Kodratos ble høyt lovprist av den hellige Augustin av Hippo i flere prekener: «Han lærte hele sitt folk, både presteskap og legfolk, å bekjenne Kristus». Ifølge disse prekenene ble Kodratos forvist etter keiser Valerians første edikt i 257 og arrestert etter det andre ediktet i 258. Han led martyrdøden den 21. august 259 sammen med flere av de troende. Dette skal ha vært tre dager etter martyriet til de hellige Utica-martyrene (Massa Candida), som skjedde den 18. august, men de minnes den 24. august. Tidspunktet for massakren kan plasseres mellom 253, da Gallienus (260-68) ble medkeiser med sin far Valerian (253-60), og 260, da Valerian ble tatt til fange av kong Shapur av Persia.

Hans kult var vidt utbredt i Afrika. Hans minnedag er dødsdagen 21. august i kalendariet i Kartago. Martyrologium Hieronymianum og Martyrologium Romanum. Ifølge A. Amore ble en kirke viet til ham i Hippo Diarrhytus (i dag Biserta).

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, orthodoxengland.org.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2012

av Per Einar Odden publisert 25.04.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03