Den salige Konrad av Ratzeburg (d. 1291)

Minnedag: 26. november

Den salige Konrad ble født på begynnelsen av 1200-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Ratzeburg i dagens delstat Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland.

I 1284 var han allerede i høy alder da hans medbrødre valgte ham til biskop av Ratzeburg. Først prøvde han å unngå å ta på seg bispeverdigheten, ikke fordi han, som han sa, ville unngå besværet, men heller fordi han ikke lenger følte seg i stand til å takle embetets anstrengelser. Men til slutt ga han etter for sine medbrødres overtalelser og ledet bispedømmet med klokhet og fromhet til sin død.

Konrad døde den 26. november 1291. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 26. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49