Den salige Konrad av Schwaben (d. 1241)

Minnedag: 4. april

Den salige Konrad ble født på slutten av 1100-tallet i Schwaben i Tyskland (i dagens delstater Baden-Württemberg og Bayern). Han fikk sin opplæring ved hoffet til kong Henrik VI (f. 1165; 1169-97; keiser fra 1191). Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Weißenau i Oberschwaben i dagens delstat Baden-Württemberg.

I 1203 ble Konrad valgt til prior eller prost i Weißenau, og dette embetet hadde han til 1217. I 1218 dro han til ordenens generalkapittel i moderklosteret Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Der utnevnte den salige generalabbed Gervasius av Prémontré (d. 1228) ham til abbed for klosteret Valsecret i Brasles i departementet Aisne, slik at han kunne ha en så dyktig mann i nærheten som sin rådgiver.

Da Gervasius i 1220 ble utnevnt til biskop av Séez, ble Konrad valgt til ny abbed av Prémontré og dermed ordenens generalabbed. Allerede i 1224 oppsto det en konflikt med prostene i den saksiske ordensprovinsen, som søkte å løse seg fra Prémontrés autoritet. For å forhindre et skisma i ordenen ble det innkalt et møte i Metz. Konrad dro dit, og i nærvær av en representant fra Den hellige stol kunne man enes på vennskapelig vis. Konrad lot senere denne avtalen bli stadfestet av pave Honorius III (1216-27).

Men i tiden som fulgte, utviklet det seg også konflikter i moderklosteret Prémontré, for de ondsinnede anmeldte Konrad med urette til den romerske kurien for hans angivelig kostbare forvaltning. Paven bestemte da at to cistercienserabbeder skulle undersøke saken, men disse ga bakvaskerne medhold. Da trakk Konrad seg som abbed i 1232 (1230?). Men tre år senere (1235) valgte kannikene i Cuissy i Cuissy-et-Geny nær Laon ham til sin abbed.

Konrad døde en hellig død i 1241. Biografene understreker hans fromhet og hans omfattende dannelse. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 4. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49