Den salige Kristian Druve (~1574-1636)

Minnedag: 25. september

Den salige Kristian Druve (Christian) ble født rundt 1574 i Nieuwpoort (fr: Nieuport) i Flandern i det nåværende Belgia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster St. Nikolas i Veurne (fr: Furnes) i Flandern.

Han ble i 1616 valgt til klosterets abbed, og dette embetet hadde han i tyve år frem til sin død. Han var en fredselskende mann, vennlig og sjenerøs mot de fattige, men samtidig var han også godt likt av fyrstene. Han var selv en klok mann og en venn og beskytter av de utdannete, så i 1617 opprettet han et gymnasium i Verne og i 1629 et nytt i Diksmuide for å etterkomme ønskene fra rådene i begge byene, som lå langt unna klosteret. De unge kannikene ble sendt dit som lærere. I 1623 grunnla han i universitetsbyen Douai et seminar for juniorene i sitt eget og andre abbedier. Denne institusjonen besto imidlertid ikke lenge. Kristian brakte til klosterkirken en statue av Jomfruen av Foy, som ble høyt æret av de troende og som det skjedde mirakler ved.

Da Kristian var 62 år gammel, tenkte han på å trekke seg som abbed, men før han kunne gjøre alvor av sitt ønske, ble han overrasket av døden den 25. september 1636. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 25. september.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49