Den salige Kristian av Wedinghausen (d. ~1200)

Minnedag: 16. august

Den salige Kristian (Christian) levde på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Wedinghausen ved Arnsberg i Sauerland i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen.

Klosteret Wedinghausen var grunnlagt rundt 1170. I 1186 ble Kristian valgt til å lede klosteret som abbed. Lederen for klosteret Wedinghausen hadde egentlig først tittelen prior eller prost (ty: Propst), og bare på 1100-tallet hadde han forbigående tittelen abbed. Først fra 1518 til klosterets oppløsning ved sekulariseringen i 1803 hadde lederen tittelen abbed. Kristian var gjennom ord og eksempel en veiviser for sine medbrødre til fullkommenheten. Under prior Kristian ble klosterets grunnlegger, den salige grev Henrik av Arnsberg, ikledd norbertinernes hvite drakt i Wedinghausen som legbror.

Kristian døde ifølge overleveringen en 16. august rundt år 1200. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 16. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49