Den hellige Kromatius av Aquileia (~345-~407)

Minnedag: 2. desember

Den hellige Kromatius (Chromatius; it: Cromazio) ble født rundt 345, trolig i Aquileia nær Trieste i provinsen Udine i regionen Friuli-Venezia Giulia i Nord-Italia. Der vokste han i alle fall opp sammen med sin mor, som var blitt enke, sin bror Eusebius, som også ble biskop, og sine ugifte søstre. Den hellige Hieronymus’ høye aktelse for hans mor kan ses i et brev han skrev til henne i 374. Kromatius ble diakon og deretter presteviet og deltok på synoden i Aquileia i 381, som gjaldt forsvaret mot arianismen. Han døpte Rufinus som ung mann og fikk snart et stort ry.

Da den hellige biskop Valerian døde i 388, ble Kromatius valgt til ny biskop av Aquileia, og i det embetet ble han en av de mest fremstående prelater på sin tid. Han oppmuntret den hellige Ambrosius av Milano (ca 339-397) til å skrive eksegetiske verker. Han var en venn av Hieronymus, som brevvekslet med ham og dedikerte flere av sine verker til ham. Disse verkene hadde han skrevet på Kromatius’ forslag: oversettelse av Krønikebøkene, Tobias, Salomos bøker, kommentar til Habakkuks profeti. Samtidig som Kromatius opprettholdt vennskapet med Hieronymus, bevarte han sitt forhold til Rufinus, men han klarte ikke å forsone de to. Han prøvde også å opptre som fredsskaper og megler i stridighetene om Origenes’ svært allegoriske tolkning av Bibelen. Mens Kromatius avviste Origenes’ falske doktrine, prøvde han å skape fred mellom de stridende.

Det var takket være Kromatius’ oppmuntring at Rufinus påtok seg å oversette den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesareas (ca 260-340) Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) og andre verker, det var på hans forslag at Ambrosius skrev en kommentar om Balaams profeti. Han hjalp den hellige Heliodorus av Altino å finansiere Hieronymus’ oversettelse av Bibelen (Vulgata). Kromatius var en energisk og skattet tilhenger av den hellige Johannes Krysostomos (ca 347-407), og han skrev til keiser Honorius og protesterte mot forfølgelsen av Krysostomos, og Honorius sendte protesten videre til sin bror, keiser Arkadios i Konstantinopel. Men hans anstrengelser var forgjeves. Kromatius bekjempet også det arianske kjetteri med stor nidkjærhet og utryddet det i sitt bispedømme.

Kromatius var selv en kapabel bibelkommentator, men mange av hans skrifter ble tidligere tilskrevet andre. Først i nyere tid har hans skrifter blitt rekonstruert. Dette gjelder mer enn førti prekener, blant dem en om saligprisningene, men av mange av dem er bare fragmenter bevart. Førti av hans avhandlinger om deler av Matteusevangeliet er også bevart.

Da Aquileia ble truet av visigoterne, måtte Kromatius dra i eksil til Grado. Der døde han en 2. desember rundt 407. Hans minnedag er dødsdagen 2. desember og hans navn står i Martyrologium Romanum. Pave Benedikt XVI viet sin katekese i generalaudiensen den 5. desember 2007 til Kromatius.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler, Butler (XII), Benedictines, Delaney, Bunson, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. september 2011

av Per Einar Odden publisert 28.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04