De salige Klemens og Antonius Vom ( -1622)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Klemens Vom var en japansk legmann som ble halshogd sammen med 29 andre, blant dem sin sønn Antonius, i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki.

Klemens og Antonius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 94 og 95 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Klemens' og Antonius' minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49