Den hellige Katarina Yi (1783-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

55. Den hellige Katarina Yi ble født i 1783 i Seoul i Sør-Korea. Hun kom fra en katolsk familie som imidlertid ikke hadde blitt spesielt godt instruert i katolsk doktrine. Hun var gift med en hedensk mann, men hun omvendte ham. Hun oppdro og utdannet mange barn til å elske Gud. Av barna var den hellige Magdalena Jo (1807-39) den mest glødende. Hun sto opp tidlig hver morgen for å be, og hun hjalp sin mor med å sy og veve. Da Magdalena var atten år gammel, ville moren at hun skulle gifte seg med en katolikk, men Magdalena sa at hun ønsket å leve som jomfru. Moren var from nok til å forstå datterens lengsel, men hun var bekymret for at hedenske mennesker kunne komme til å mistenke datteren, og i tilfelle moren ble martyrdrept, ville datteren stå hjelpeløs tilbake. Så Katarina prøvde igjen å overtale datteren til å gifte seg, men forgjeves. Magdalena insisterte på å være en jomfru for Kristus.

Magdalena dro til Seoul for å unngå sin plagsomme familie og andre menneskers mistanke, og der ble hun tjener i en katolsk familie. Men hun ble syk på grunn av hardt arbeid og feilernæring. Etter at hun kom seg, flyttet hun til et annet og lettere sted. Hun tjente litt penger og sendte dem til sin mor. Da Magdalena var over tretti år gammel, flyttet hun tilbake til sin mor og regnet med at ingen lenger ville bry seg om å få hennes gift. Hun underviste analfabetiske katekumener, pleide syke mennesker og døpte hedenske barn som svevde i livsfare. Hun var elskverdig og ydmyk. Hun var uselvisk og tok alltid på seg det vanskeligste arbeidet og overlot det mindre vanskelige arbeidet til andre.

Katarina var blitt enke, og for å unngå lokale forfølgelser, bestemte hun seg for å flytte til Seoul sammen med datteren Magdalena. Den hellige biskop Laurentius Imbert MEP hørte at de hadde kommet til Seoul og hjalp dem med å finne et sted å bo i et katolsk hjem. Imidlertid kunne de leve i fred i bare en kort periode, for Seoul viste seg å være et farligere sted for katolikker enn landsbygda. De bestemte seg for å møte forfølgelsene i Seoul med mot.

En dag samlet noen av deres venner seg i deres hjem og snakket om det faktum at biskop Imbert ble jaget av politiet som ville ta ham til fange. Magdalena foreslo at de skulle melde seg selv dersom biskopen ble arrestert, og andre sa seg enig. De fromme kvinnene trengte ikke vente lenge på en anledning til å melde seg. Fem av dem ble arrestert en måned senere, sent i juni eller tidlig i juli 1839. Katarina var 57 og Magdalena var 33 år gammel på denne tiden. Mor og datter ble arrestert sammen og satt i samme fengsel.

Selvsagt ga de ikke etter for politisjefens krav om å fornekte sin religion, og de ble alvorlig torturert. Etter flere runder med juling og tortur var de syke i fengselet i noen uker. Selv om de ønsket å lide martyrdøden, døde de av sykdom i fengselet i slutten av september eller begynnelsen av oktober 1839. Noen opererer med dødsdato 30. september, andre skriver bare september. Den ene etter den andre døde i løpet av få dager. De døde lykkelig mens de priste Gud.

Katarina Yi var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49