Den hellige Kyprian av Toulon (476-546)

Minnedag: 3. oktober

Den hellige Kyprian av Toulon, statue i katedralen Sainte-Marie (Notre Dame de la Seds) i ToulonDen hellige Kyprian (Cyprian; fr: Cyprien) ble født i 476 i Marseille i Gallia Narbonensis, nå hovedstad i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provençe-Alpes-Côte d'Azur. Han tilhørte familien Montolieu. Han ble munk i klosteret Saint-Victor i Marseille og var en favorittdisippel av den hellige Caesarius av Arles (ca 470-543), som han fikk sin opplæring av. Caesarius viet ham i 506 til diakon (og kanskje året etter til prest), og i 516 konsekrerte han ham til biskop av Toulon i Provençe, nå i departementet Var i regionen Provençe-Alpes-Côte-d'Azur. Etter det ble han gjerne kalt Cyprianus Tolonensis. Han var den fjerde kjente biskop av Toulon.

Kyprian synes å ha vært til stede i 524 på synoden i Arles, og i årene som fulgte, deltok han på en rekke konsiler. På alle disse viste han seg som en sterk motstander av semi-pelagianismen og en like sterk forsvarer av den ortodokse katolske tro.

Semi-pelagianismen florerte i de monastiske miljøene som hadde gått ut fra klosteret i Lérins. Den minimaliserte betydningen av arvesynd og rollen til den guddommelige nåde, og hevdet at mennesket gjennom sin menneskelige natur og vilje også hadde en mulighet til å realisere det evangeliske ideal.

Kyprian skal ha omvendt to visigotiske høvdinger til katolisismen, Mandrier og Flavian, som ble eremitter og martyrer på halvøya Mandrier ved Toulon.

Like etter Caesarius’ død i 543 skrev Kyprian en biografi om sin store lærer i to bøker. Han ble bedt om å ta på seg denne oppgaven av abbedisse Caesaria den yngre, som hadde ledet klosteret i Arles siden 529. Biografien er en de mest verdifulle fra 500-tallet. Kyprian fikk hjelp til sin oppgave av de to biskopene Firminus og Viventius, som var venner av Caesarius, samt av presten Messianus og diakonen Stefan. Hoveddelen av boken opp til kapittel førti i bok en, ble trolig skrevet av Kyprian selv. Senere ble et annet av hans verker også kjent, et brev til biskop Maximus av Genève, som diskuterer noen av tidens omdiskuterte teologiske spørsmål.

Kyprian døde den 3. oktober 546. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 3. oktober:

Telónii in Província Gálliæ, sancti Cypriáni, epíscopi, qui, sancti Cæsárii Arelaténsis discípulus, plúribus in sýnodis orthodóxam de grátia fidem deféndit, nihil per se proféctus inténdens e divínis quemquam arrípere posse, nisi prímitus Dei grátia præveniénte vocátum.

I Toulon i Provençe i Gallia, den hellige Kyprian, biskop, som var disippel av den hellige Caesarius av Arles, som på mange konsiler forsvarte den ortodokse troen på nåden, og hevdet at ingen av seg selv kan gjøre noen fremgang i kunnskapen om de guddommelige realiteter, om de ikke først er kalt av Guds forutgående nåde.

Kyprian er andre skytshelgen for byen Toulon.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, CE, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 22:07