Den hellige Kyros av Konstantinopel (700-t)

Minnedag: 7. januar

Den hellige Kyros (gr: Κυρος; lat: Cyrus) ble født en gang på 600-tallet, men ingenting er kjent om hans tidlige liv. Han var munk like ved byen Amastris ved Svartehavet da keiser Justinian II (685-711) våren 706 avsatte den hellige Callinicus I (694-706) som patriark av Konstantinopel og utnevnte Kyros i stedet. Justinian var sønn av keiser Konstantin IV Pogonatos (den skjeggete) (668-85), og Kyros hadde forutsagt at han ville bli keiser.

Den nye patriarken fikk også smake forfølgelse og unåde da han avslo å gjeninnføre den monoteletistiske heresi, som benektet Kristi to naturer. Snart etter at keiser Justinian i desember 711 ble myrdet av Filippikos Bardanes, som overtok som keiser (711-13), ble Kyros erstattet som patriark av Johannes VI (712-15), som delte Filippikos’ monoteletistiske sympatier.

Han ble forvist i begynnelsen av 712 og sendt til klosteret Chora i Konstantinopel hvor han endte sine dager i hellighet på et ukjent tidspunkt – det kan ha vært rundt 714. Han hadde da trolig embetet som abbed. Hans minnedag er 7. januar i den katolske kirke og 8. januar i den ortodokse.

Kilder: Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, orthodoxwiki.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 16.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06