Den hellige Kyrilla av Roma (d. ~268)

Minnedag: 28. oktober

Den hellige Kyrilla (Cyrilla: it: Cirilla) var en romersk jomfrumartyr. Hun skal ha vært datter av den hellige romerske enken Tryfonia og deltatt i hennes nestekjærlige arbeid. Hun ble drept rundt 268 under keiser Claudius II Gothicus (268-70). Hennes minnedag er 28. oktober.

Den gylne legende, som ble utgitt i 1275 av den salige erkebiskopen av Genova, Jakob av Voragine (ca 1226-98), forteller at Tryfonia var hustruen til keiser Decius (249-51). Keiseren døde en fryktelig død, plaget av demoner, etter å ha drept den hellige Hippolyt. Da hans hustru Tryfonia, som var svært grusom, så det, forlot hun alle og tok datteren Kyrilla med seg. Hun gikk til presten Justin og ble døpt sammen med mange andre. Men dagen etter, mens hun ba, ga hun opp ånden og døde. Justin gravla henne ved siden av Hippolyt. 47 riddere som hørte at dronningen og hennes datter var blitt kristne, kom med sine hustruer til presten Justin for å motta dåpen.

Da Claudius II var blitt keiser, nektet Kyrilla å ofre til de romerske gudene. Keiseren fikk da hennes strupe skåret over, og han fikk de 47 ridderne halshogd. Likene ble båret sammen med andre martyrer til kirkegården Campus Veranus og gravlagt der.

av Webmaster publisert 05.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49