Den hellige Ladislas av Ungarn (~1040-1095)

Minnedag: 27. juni

Simone Martini (ca 1280-1344): Den hellige kong Ladislas av Ungarn (ca 1326), Museo della Consolazione i Altomonte i CosenzaSkytshelgen for Ungarn
og for byen Szekszárd i Ungarn

Den hellige Ladislas (lat: Ladislaus; ung: László, Lalo; cz: Ladislav; ru: Vladislav; pl: Wladyslaw; gml.fr: Lancelot) ble født rundt 1040 et sted i Polen (en kilde sier at han ble født den 27, juni 1046). Han var sønn av hertug Béla Árpád (ca 1016-63), den senere kong Béla I av Ungarn (1060-63), og hertuginne Richeza (Rikiza, Rycheza, Rixa, Ryksa, Adelaide) av Polen (ca 1018-ca 1059), som på denne tiden var i eksil i Polen.

Ungarns første konge var den hellige Stefan I (1000-38) (ung: István) av Árpád-ætten, som var gift med den salige Gisela (985-ca 1065), søster av den hellige keiser Henrik II (1002-24; keiser fra 1014). Stefans siste år var vanskelige på grunn av strid om arvefølgen, etter at hans eneste sønn, den hellige Emerik (ung: Imre) (ca 1003-31), ble drept av et villsvin under en bjørnejakt den 2. september 1031, bare 24 år gammel. Stefan sørget så dypt og lenge over tapet av sønnen at det gikk ut over hans helse. Han kom seg igjen, men han fikk aldri tilbake sin tidligere vitalitet.

Stefan var nå uten arving, og han var ikke i stand til å finne noen blant sine gjenværende slektninger som var kompetente nok til å styre landet og samtidig villige til å sikre kristendommens stilling i det fortsatt bare halvveis omvendte kongeriket. Han ønsket ikke å overlate riket til den nærmeste arvingen, hertug Vazul (ung: Vászoly) (976-1037), som var hans fetter (sønn av fyrst Mihály, bror av Stefans far Géza), for han mistenkte fetteren for å følge hedenske skikker. Derfor planla han å utnevne sin nevø Peter Urseolo (ca 1010-59) til sin etterfølger. Han var sønn av Stefans søster Maria og hennes ektemann Otto Urseolo (it: Ottone Orseolo), som var doge av Venezia (1008-26; d. 1032).

Den hellige kong Ladislas av Ungarn, ukjent ungarsk mester (ca 1600), Det ungarske nasjonalgalleriet i BudapestHertug Vazul og hans bror Ladislas den skallete (d. 1029) hadde deltatt i en mislykket konspirasjon for å myrde kong Stefan, og nå ville Stefan være sikker på at Vazul ble utelatt fra tronfølgen. Han fikk derfor tatt fetteren til fange i 1031 i Nitra (ung: Nyitra; ty: Neutra) i det nåværende Slovakia, og hertugen fikk øynene stukket ut og flytende bly helt inn i ørene. Han levde i flere år etterpå, men han var ikke lenger noen potensiell tronpretendent. Hans tre sønner Levente, Andreas (senere konge) og Béla (senere konge) og hans bror Ladislas den skalletes sønn Domoslav (Bonuslaus) klarte å flykte til utlandet. Etter dette stadfestet Stefan nevøen Peter som sin etterfølger, men tronarvingen måtte høytidelig sverge at han ikke ville røre dronning Giselas eiendommer etter å ha kommet på tronen.

Da Stefan døde den 15. august 1038, ble han uten noen åpen opposisjon etterfulgt av nevøen Peter Urseolo som kong Peter I (1038-41; 44-46). Den nye kongen startet med å utstede krasse dekreter mot hedningene og å øke skattene som skulle betales til det kongelige skattkammer. Han skjøv også den ungarske adelen i bakgrunnen og utnevnte tyske og italienske medarbeidere til sitt råd. I 1041 konfiskerte han eiendommene til Stefans enke Gisela, i strid med den eden han hadde sverget til Stefan, og han arresterte to biskoper som prøvde å gå i forbønn på vegne av enkedronningen.

Den hellige Ladislas av Ungarn, bokmaleri (før 1360), fra Chronicon Pictum, i Nasjonalbiblioteket Széchényi i Budapest Alt dette resulterte i at medlemmer av de ulike fraksjonene ved Peters hoff organiserte en konspirasjon mot ham. Konspiratørene drepte en av hans viktigste rådgivere, Budó. Kort etter ble Peter tvunget til å rømme til hoffet til sin svoger, markgreve Adalbert av Østerrike. Etter hans flukt utropte lederne av konspirasjonen kong Stefans svoger, Samuel Aba (ca 1010-44), til konge av Ungarn (1041-44). Han var gift med sin eldre kusine Gisela, Stefans yngste søster.

Den avsatte kong Peter sikret seg støtte fra keiser Henrik III (1039-56; keiser fra 1046), som i september 1042 okkuperte ni festninger nord for Donau. Han fikk også satt enkedronning Gisela fri, og hun trakk seg tilbake til hjemlandet Bayern, der hun var benediktinernonne til sin død rundt 1065. Men selv ikke de ungarske baronene som var allierte med keiseren, ville akseptere Peters styre, så kong Henrik ga i stedet festningene til en av kong Stefans slektninger. Men i juni 1044 angrep den keiserlige hæren på nytt Ungarn og vant en avgjørende seier over kong Samuel Aba den 5. juli 1044 i slaget ved Ménfő. Kong Samuel Aba unnslapp så vidt, men døde kort etter. Peter ble gjeninnsatt på tronen, men han og hans kongerike med ham ble keiserens vasaller.

I 1045 klarte Peter å avsløre en konspirasjon fra deler av den ungarske adelen, men året etter mistet han støtten fra geistligheten. De ungarske prelatene, ledet av den hellige biskop Gerhard Sagredo av Csanád (ung: Gellért) (ca 980-1046), kalte tilbake de to eldste sønnene av hertug Vazul, Levente og Andreas, som hadde oppholdt seg i Kiev i Russland (nå Kyjiv i Ukraina) hos storfyrst Jaroslav den vise av Kiev (1019-1054), sønn av den hellige storfyrst Vladimir den store av Kiev (ca 956-1015), og gift med den hellige Anna av Holmgard (1001-50).

Sommeren 1046 brøt det ut et omfattende opprør blant de hedenske ungarerne ledet av Vata, og Peter måtte flykte til de vestlige delene av riket. I mellomtiden kom de to hertugene tilbake til Ungarn og allierte seg med de hedenske opprørerne, som aksepterte deres lederskap i Abaújvár. Peter ble tatt til fange nær Zámoly, og han ble blindet av opprørerne og utvist fra landet. En samtidig kilde sier at han giftet seg med enken av fyrst Bretislav I av Bøhmen i 1055 og døde i 1059, mens andre kilder sier at han døde i 1046.

I 1046 kom altså Árpád-ætten på tronen igjen med kong Andreas I (ung: András) (1046-60), sønn av Stefans fetter Vazul. Denne slektslinjen av Árpád-ætten kalles Vazul-linjen etter ham. Hans bror Levente var den eldste, men han var en overbevist hedning, den siste i familien som ikke var døpt, og han ga heller avkall på sin rett til kronen enn å bli kristnet. Han var dessuten blitt alvorlig såret i slag mot kong Peters styrker og døde året etter (1047). Andreas lot seg ikke krone før samme år, etter brorens død. Men forholdet til keiserriket forble spent, ettersom kong Peter hadde vært keiserens vasall. Kong Andreas tilbød seg å akseptere keiserens overherredømme, men Henrik III avviste freden, så derfor måtte den nye ungarske kongen forberede seg på en eventuell krig. Derfor inviterte han sin yngre bror Béla, som hadde slått seg opp som en suksessrik militær leder i Polen, til sitt hoff, og Béla aksepterte.

Etter at de tre brødrene Levente, Andreas og Béla hadde flyktet fra Ungarn, dro de først til Bøhmen og deretter til Polen, hvor Béla slo seg ned, mens de to andre fortsatte til Kiev. I Polen tjente Béla kong Mieszko II Lambert (1025-31; hertug 1032-34) og deltok i kongens felttog mot de hedenske pommerske stammene. Han ble en suksessrik militær leder, og han giftet seg en gang mellom 1039 og 1043 med kong Mieszkos datter Richeza. Han kan ha blitt døpt rett før bryllupet, og hans kristne navn var Adalbert. Etter bryllupet levde han trolig i Polen selv under interregnumet (1034-40), da hans svoger, hertug Kasimir I av Polen (1040-58), ble tvunget til å forlate landet. Noen forfattere hevder at Béla i denne perioden flyktet til Bøhmen, og de identifiserer ham med den «kong Stefans fetter» som keiser Henrik III ifølge middelalderske krøniker i 1043 utnevnte til å styre den delen av Ungarn som han hadde erobret fra kong Samuel Aba.

Béla og Richeza fikk syv barn: 1) Géza (ca 1040-77), som skulle bli kong Géza I av Ungarn (1074-77). 2) Ladislas (ca 1040-95), som skulle bli kong Ladislas I av Ungarn (1077-95). 3) Lampert (ca 1050-95), hertug av Ungarn. 4) Sofia (ca 1050-95), gift med markgreve Ulrik I av Carniola (nå i Slovenia), deretter med hertug Magnus I av Sachsen. 5) Eufemia (ca 1050-1111), gift med fyrst Otto I av Morava. 6) Helena (Ilona) (ca 1050-ca 1091), gift med kong Dmitar Zvonimir av Kroatia. 7) Navnløs jente (ca 1050-ca 1132), gift med grev Lampert av slekten Hont-Pázmány. Barna ble oppdratt som kristne.

I 1051 dro keiser Henrik III på hærtog mot Ungarn, men de keiserlige troppene ble beseiret ved Vértes-høydene, mens den keiserlige flåten ble narret til å snu av et forfalsket brev. I slutten av året meglet den hellige abbed Hugo av Cluny (1024-1109) mellom de to herskerne, men keiser Henrik nektet å akseptere fredsavtalen. Året etter ledet keiseren en flåte på Donau mot Bratislava (ung: Pozsony; ty: Pressburg), men hans skip ble senket av Andreas’ menn. Denne gangen prøvde pave Leo IX (1049-54) å megle frem en fred, men keiseren aksepterte ikke Andreas’ tilbud. Da de keiserlige troppene ble trukket tilbake, inngikk Andreas i 1053 en allianse med Konrad II Barnet, hertug av Bayern (1054-55), og støttet opposisjonen mot keiseren.

I 1048 mottok Béla «en tredjedel av Ungarn» (Tercia pars Regni) som len av sin bror, kong Andreas, og han og familien flyttet tilbake til Ungarn. Det var snakk om fyrstedømmet Nitra, og han fikk tittelen hertug og hans fyrstedømme kalles også ofte Ducatus. De to brødrene delte makten uten problemer frem til 1053, og Béla var tronarving i kraft av å være kongens eldste mannlige slektning.

Men situasjonen forandret seg radikalt i 1053 da Andreas og hans hustru Anastasia (ca 1023-ca 1074/96), datter av storfyrst Jaroslav den vise av Kiev, uventet fikk et barn, sønnen Solomon (ung: Salamon) (1053-87). De hadde fra før bare datteren Adelaide (ca 1040-62), som i 1057 giftet seg med den senere kong Vratislas II av Bøhmen (1085-92), og siden det var gått så lang tid, regnet alle med at hertugparet ikke ville få flere barn. De fikk senere også sønnen David (ca 1054-ca 1094). Etter sønnens fødsel ble kong Andreas fast bestemt på å sikre ham tronen og erstatte sin bror som tronarving. Dette skjedde nemlig ikke automatisk, for den ungarske tradisjonen ga presedens til det eldste medlemmet av kongefamilien foran kongens unge sønner. Derfor fikk Andreas i 1057 kronet sin fireårige sønn til «juniorkonge» (rex iunior). Etter denne kroningen forlot Béla sin brors hoff. I september 1058, da kong Andreas sluttet fred med kong Henrik IV av Tyskland (1056-1105; keiser fra 1084; d. 1106), ble den femårige Solomon forlovet med Henriks yngre søster Judit av Schwaben (1054-92/96), som var fire år gammel. De giftet seg i 1063. Etter Solomons død giftet Judith seg i 1089 med hertug Ladislas I Herman av Polen (1079-1102).

Krønikene forteller at kong Andreas i 1059 kalte broren Béla tilbake til hoffet og plasserte en krone og et sverd foran ham, noe som representerte kongelig og hertugelig makt, og ba Béla om å foreta sitt valg. Béla hadde blitt advart av en hoffmann om at det å velge kronen ville koste ham livet, så han valgte i stedet sverdet. Kort etter flyktet han til Polen, hvor han ble mottatt av sin hustrus nevø, hertug Boleslas II (1058-79; konge fra 1076).

I 1060 vendte Béla tilbake til Ungarn, men nå sammen med polske tropper som hertug Boleslas hadde stilt til hans disposisjon. Da Andreas ble informert om brorens retur og hans åpne opprør, sendte han sin hustru og barna til Melk i Østerrike og forberedte seg til slag, selv om han hadde vært så syk at han ikke en gang var i stand til å gå. Kongen tapte to slag mot sin bror, og han ble drevet over elven Tisza og flyktet i retning Østerrike. Men han falt av hesten og ble arrestert av Bélas menn og brakt til byen Zirc, hvor han døde en gang før 6. desember 1060, da hans bror Béla ble kronet til konge av Ungarn. Andreas ble gravlagt i klosteret Tihany. Bélas hustru Richeza var trolig død før mannen ble kronet.

Ved Andreas’ død gjorde de få gjenværende hedningene i landet opprør, men det ble raskt slått ned av kong Béla. I sin korte regjeringstid prises Béla for sin velgjørenhet overfor tilhengerne av sin nevø Solomon. Tronpretendenten selv levde nå ved det keiserlige hoffet, hvor hans tilhengere prøvde å skaffe hjelp mot hans onkel, men det var først i august 1063 at den keiserlige riksdagen i Mainz besluttet å sende tropper til Ungarn. Men før den keiserlige hæren gikk inn i landet, døde kong Béla i en ulykke da baldakinen over hans tronstol raste sammen. Noen mente at det ikke var en ulykke, men et kaldblodig mord utført av Solomons tilhengere. Kong Henrik IV av Tyskland installerte Solomon som ny konge (1063-74; motkonge 1074-81; d. 1087), mens Bélas tre sønner Géza, Ladislas og Lampert måtte flykte til Polen igjen.

Året etter vendte de tre fetterne tilbake fra Polen med tropper, men etter kortvarige kamper var Solomon den overlegne fordi han var utstyrt med militærhjelp fra sin svoger Henrik IV. Begge partene ville unngå borgerkrig, og de aksepterte at biskopene meglet mellom dem. I freden i Győr av 20. januar 1064 tvang Solomon fetterne til å akseptere hans kongeverdighet, og til gjengjeld anerkjente han deres hertugdømme (deres fars «tredjedel av Ungarn»). Géza ble hertug av Nitra og Ladislas ble hertug av Bihor. Den 11. april 1065 kronet Géza egenhendig Solomon i Pécs da de feiret påsken sammen. Senere gjentok han denne handlingen i nærvær av keiser Henrik IV i Székesfehérvár. I de neste årene samarbeidet Solomon og fetterne effektivt for å styrke kongeriket Ungarns stilling, og de kjempet i 1071 med suksess mot grekerne og petsjenegene.

Károly Kisfaludy (1788-1830): Ladislas redder en jente i slaget ved Kerlés i 1068 (1830)I 1068, da petsjenegene (besenyök) hadde erobret Transilvania, gikk Ladislas, hans brødre og kongen mot dem og vant en seier i Kerlés. En av Ladislas’ mest populære legender er knyttet til dette slaget, da Ladislas forfulgte en av petsjenegenes krigere som prøvde å bortføre en ungarsk jente, tok ham igjen og drepte ham, slik at jenta slapp fri.

Fra 1071 begynte samarbeidet mellom kong Solomon og hans fettere å slå sprekker. Ladislas’ eldre bror hertug Géza nektet å overlevere kongens del av byttet etter erobringen av Beograd fra det bysantinske imperiet. Året etter, da kongen ledet et nytt hærtog mot Beograd, var det bare hertug Géza som fulgte ham, mens Ladislas og Lampert ble værende igjen, ettersom de var engstelige for at kongens tilhengere ville prøve å erobre deres hertugdømme mens de var borte.

I 1073 forberedte både kong Solomon og hans fettere seg på den kommende kampen. Kongen sendte sine utsendinger til sin svoger, kong Henrik IV av Tyskland, mens Ladislas og hans brødre søkte hjelp fra sine polske og tsjekkiske slektninger. I 1074 kom det til brudd og fetterne gjorde åpent opprør. Ladislas dro til Morava og kom tilbake med tropper som hertug Otto av Morava, hans svoger, stilte til hans disposisjon. Men i begynnelsen av 1074, før de polske og tsjekkiske troppene ankom, ledet kong Solomon sine tropper mot hertugenes territorium og beseiret hertug Géza den 26. februar 1074 i slaget ved Kemej. Men etter at de polske og tsjekkiske troppene ankom, gikk fetterne til motangrep, og den 14. mars vant de en avgjørende seier i slaget ved Mogyoród.

Det meste av landet stilte seg bak Béla Is eldste sønn Géza, som kunne etablere seg i det sentrale Ungarn, mens Solomon måtte trekke seg tilbake til de vestlige grenseområdene rundt Bratislava (nå i Slovakia). Géza ble av hertugenes tilhengere utropt til ny konge av Ungarn som kong Géza I (1074-77). Den nye kongen stadfestet sine brødre som innehavere av deres hertugdømme.

Fra vestdelen av riket førte Solomon med svogerens hjelp flere felttog mot fetteren Géza, men uten suksess. Han ba da keiseren om å sende sin hær og tilbød seg å gi ham Ungarn som len, men etter inngripen fra den hellige pave Gregor VII (1073-85) holdt keiseren seg i ro. Paven ga demonstrativt den 23. mars 1075 kong Géza i oppdrag å beskytte Ungarn, mens han den 22. februar 1076 ekskommuniserte keiser Henrik IV. Deretter fulgte gangen til Canossa, men det er en annen historie. Under sin brors regjeringstid var Ladislas hans militære kommandant, og høsten 1074 slo han tilbake kong Solomons angrep på Nitra, men i 1076 klarte han ikke å erobre Bratislava fra kong Solomon, selv om hans legende forteller at han klarte å beseire sin fetter i en kamp mann mot mann.

Kong Géza I slet med sykdom og døde allerede den 25. april 1077. Deretter ble hans bror Ladislas utropt av adelsmennene til konge av Ungarn som Ladislas I (1077-95), i samsvar med den ungarske tradisjonen som ga presedens til det eldste medlemmet av kongefamilien foran kongens unge sønner, Koloman og hans yngre bror Álmos (Almus), som ble oppdratt ved onkelens hoff. Ungarn hadde nå opplevd fem konger på sytten år, nemlig Andreas, Béla, Solomon, Géza og til slutt Ladislas, som kom på tronen etter sin onkel, sin far, sin fetter og sin bror.

Den guddommelige kroningen av kong Ladislas, bokmaleri (før 1360), fra Chronicon Pictum, i Nasjonalbiblioteket Széchényi i Budapest Provinsene Moson og Pozsony (Bratislava) i vest var fortsatt i fetteren Solomons besittelse, og han fortsatte å gjøre krav på tronen, og en versjon av historien forteller at Ladislas derfor avsto fra å bli kronet. En annen versjon sier at han trolig ble kronet med den kronen som keiser Mikael VII Dukas (Parapinakēs) (1071-78) hadde sendt til hans bror, ettersom den gamle kronen fortsatt var i kong Solomons besittelse.

Ladislas giftet seg i 1077, samme år som han ble konge, med Adelheid (Adelaide) (d. 1090), datter av Rudolf av Rheinfelden (ca 1025-80), hertug av Schwaben (1057-79) og tysk motkonge (1077-80), og hans andre hustru Adelheid av Savoia (d. 1079) [mange kilder sier at Ladislas giftet seg med datteren av hertug Welf av Bayern, som var hertug Rudolfs fremste støttespiller]. Ladislas skjønte instinktivt at Tyskland var ungarernes naturlige fiende, så han dannet en tett allianse med paven og alle andre fiender av kong Henrik IV (1056-1105; keiser fra 1084; d. 1106), fetteren Solomons svoger. Gjennom sitt ekteskap allierte han seg med Rudolf av Schwaben og støttet ham som motkonge mot kong Henrik IV og han støttet pave Gregor VII mot keiser Henrik IV. I 1088 fikk Ladislas og Adelheid datteren Piroska (1088-1134), som etter foreldrenes død ble giftet bort til den fremtidige keiser Johannes II Komnenos (1118-43) og ble den hellige keiserinne Irene av Bysants. Ladislas og Adelheid fikk også en annen datter vi ikke kjenner navnet på, men som giftet seg med fyrst Jaroslav av Volynia.

I 1079 klarte kong Ladislas å erobre festningen Moson fra Solomon, og han fordrev også den tyske kongens tropper. Solomon mistet også geistlighetens støtte etter at pave Gregor VII hadde anerkjent Ladislas’ styre som legitimt. Solomon måtte innse at han ikke hadde noen sjanse til å seire mot Ladislas, så han abdiserte i 1081. Til gjengjeld for å anerkjenne fetterens styre, fikk han omfattende eiendommer. Solomon oppga imidlertid ikke sine ambisjoner og prøvde seg på et komplott mot kongen, men han ble forrådt og Ladislas fikk ham fengslet i festningen Visegrád. Den 15. august 1083, i anledning helligkåringen av Ungarns første konge Stefan I, ble Solomon løslatt. Hans løslatelse ble tilskrevet Stefans forbønn, ettersom hans kiste ikke var mulig å åpne før Solomon fikk sin frihet. Helligkåringen skjedde ved at pave Gregor VII etter Ladislas’ anmodning ga ordre om at Stefans relikvier høytidelig skulle skrinlegges i Vår Frue kirke i Buda. Samtidig ble relikviene av Emerik og Gerhard av Csanád også skrinlagt, og dette regnes som helligkåringen av dem. Skrinleggingene skjedde den 5. november 1083.

Solomon dro til Regensburg, hvor han prøvde å få militærhjelp fra svogeren, men forsøket mislyktes. Etter en lang vandring allierte Solomon seg med Kuteshk, lederen for petsjenegene som hadde slått seg ned i det fremtidige fyrstedømmet Moldavia, og han giftet seg med hans datter, selv om hans første hustru fortsatt var i live (hun hadde riktignok forlatt ham flere år tidligere). Solomon lovte å overgi deler av kongeriket Ungarn i bytte mot militærhjelp fra sin nye svigerfar. I 1085 ledet Solomon petsjenegenes tropper mot Ungarn, men kong Ladislas beseiret dem. I 1087 deltok Solomon i petsjenegenes krig mot det bysantinske imperiet, og han ble drept i et slag nær Hadrianopolis, i dag Edirne i den tyrkiske regionen Øst-Trakia, nær grensene til Hellas og Bulgaria. Senere krøniker hevdet at Solomon unnslapp fra slagmarken og dro til Pula, hvor han levde som munk.

De kontinuerlige maktkampene etter Stefans død i 1038 hadde resultert i en forvirret indre situasjon da Ladislas kom på tronen. Derfor innførte han ekstremt strenge lover mot kriminelle forbrytelser som gjorde bruk av straffer som lemlestelse, slaveri eller henrettelse for mindre forbrytelser mot privat eiendom eller mot den kristne tro. Ladislas vant seg raskt et ry som knapt var mindre enn kong Stefans gjennom å gjøre kristendommen nasjonal og legge grunnlaget for Ungarns politiske storhet. Han gjorde religionen til grunnlaget for lovgivningen og for alle sosiale goder og styrket den private eiendomsretten kraftig.

Ungarn var et lite land uten naturlige grenser, så Ladislas tilbrakte mye av sitt voksne liv i krig. Han sloss mot slaverne, hunerne, polakkene, russerne, kumanerne, petsjenegene og andre grensestammer, men det heter at han gjorde sitt beste for å overvinne dem med fredelige midler hvis han kunne. De som overlevde, ble bosatt i spesielt utpekte områder. Han slo tilbake angrep fra de hedenske kumanerne i 1085 og 1091. For å forsvare landet mot kumanerne, som nå okkuperte Moldavia og Valakia helt til Alt, bygde han festningene Turnu-Severin og Gyula Fehérvár.

Ukjent mester: De hellige Stefan, Emerik og Ladislas (Szepeshely 1478)Den tyske keiserens kollaps i striden mot paven gjorde Ladislas fri til å utvide sitt rike mot sør og mot øst i retning de østlige Karpatene. Han kristnet og koloniserte villmarkene i Transilvania (Erdély/Siebenbürgen) og nedre Donau. Det var trolig Ladislas som i Transilvania bosatte szeklerne, et tyrkisk-madjarsk blandingsfolk som legenden sa var de gjenværende av de gamle madjarene på den andre siden av Dnjepr, for å forsvare de østlige delene av kongeriket Ungarn mot utenlandske invasjoner. I 1087 sendte han sine utsendinger til hoffet til Herman av Salm, som var utropt til tysk motkonge (1081-88) av Henrik IVs fiender etter at Ladislas’ svigerfar Rudolf av Schwaben døde i 1080. Men etter at han fikk beskjed om at kong Solomon var død, blandet han seg ikke inn i de indre maktkampene i Tyskland.

I 1089 døde kong Dmitar Zvonimir av Kroatia (Demetrius), som hadde overtatt som hertug i 1075, men som den 8. oktober 1076 var blitt kronet til konge i Solin (Salona), da han fra en legat fra pave Gregor VII mottok et banner, sverd, krone og septer og tittel av konge, og til gjengjeld sverget han en vasalled til paven. Kong Demetrius var gift med Ladislas’ søster Helena (Ilona, Jelena) (ca 1050-ca 1091). Det er uklart om Demetrius døde av naturlige årsaker eller om han ble drept av sine soldater etter et opprør fra adelen. Han ble etterfulgt av Stefan II (1089-91), den siste av dynastiet Trpimirovic, og enkedronning Helena konspirerte kontinuerlig ved hoffet til den nye kongen til fordel for sin yngre bror Ladislas. Da både kongen og enkedronningen døde barnløse i 1091, marsjerte Ladislas inn og annekterte Kroatia og Dalmatia, til tross for protester fra paven, Venezia og keiseren i Konstantinopel. Kroatene anerkjente ikke den ungarske kongens overherredømme før i 1102.

Keiser Alexios I Komnenos (1081-1118) reagerte med å be om hjelp fra kumanerne og overtalte dem til å invadere de østlige delene av Ungarn. Da Ladislas hørte om deres invasjon, førte han hærene mot dem og vant en avgjørende seier ved elven Temes. Ladislas fulgte opp sin seier ved å okkupere Szerém og Beograd, områder som var under bysantinsk kontroll. Keiser Alexios sendte da nye nomadetropper mot Ungarn, noe som tvang Ladislas til å trekke seg ut fra bysantinsk territorium. I 1092 ledet Ladislas sine hærer mot fyrst Vasilko av Terebovlia, som hadde alliert seg med kumanerne, og vant over ham. I 1093 støttet Ladislas hertug Zbigniews opprør mot hans far, hertug Ladislas I Herman av Polen (1079-1102), som siden 1089 hadde vært gift med kong Solomons enke Judith.

Ladislas utmerket seg personlig ved sitt rettferdige styre, og han ble sagt å være legemliggjøringen av alle ridderlige dyder: styrke, mot og nidkjærhet for troen. Gjennom sin majestetiske fremtoning (han var over 180 centimeter høy, noe som gjorde at han på den tiden raget minst et hode høyere enn de fleste), ridderlige dyder og statsmannsevner ble han selve innbegrepet på det kristne herskerideal. Hans personlige liv var strengt og fromt og nestekjærlig. Han fulgte i den hellige kong Stefans fotspor, og det var han som festnet kristendommen i landet, men han ga full frihet til jøder og muslimer.

Den indre uroen i regjeringstiden til kongene Solomon og Géza I hadde gjort stor skade for kristendommen. Den kirkelige disiplinen forfalt og mange misforhold krøp inn i Kirken. Men under Ladislas’ regime ble Kirken reformert og mye av de eksisterende misforholdene ble utryddet. Spesielt riksdagen i Szabolcs i 1092, som ofte kalles en synode på grunn av de mange kirkelige vedtakene, satte gjennom de gregorianske reformene med avgjørende tiltak mot presteekteskap og beordret prestene til streng overholdelse av sølibatet. Gifte prester ble tillatt å utføre prestefunksjoner, men et nytt ekteskap ble betraktet som konkubinat og slike forhold skulle oppløses. Legfolket fikk ordre om å feire søndager og festdager og å avstå fra umoral.

Bertalan Székely (1835-1910): Den hellige Ladislas krysser elven Drava (1887-89), veggmaleri i Mariakapellet i katedralen i PécsHøsten 1091 sendte den salige pave Urban II (1088-99) en legat til Ladislas’ hoff og krevde at kongen aksepterte pavens krav på verdslig overhøyhet over deler av hans land (Kroatia). Men Ladislas nektet å anerkjenne paven som verdslig herre, men han anerkjente trolig hans åndelige autoritet, selv om noen kilder antyder at han trolig aksepterte legitimiteten til motpave Klemens III (1080-1100), som var satt opp av tilhengerne av den tyske keiseren. Ladislas fullførte utbyggingen av Ungarns kirkelige struktur ved å grunnlegge nye bispedømmer i Sør-Ungarn og de fortsatt ukultiverte distriktene mellom Drava og Sava. I 1090 grunnla han bispedømmet Agram (Zagreb) i Kroatia. Han flyttet erkebispesetet i Kalocsa til Bács, og i 1092 la han det ødelagte bispesetet Bihar, som var grunnlagt av Stefan, til Nagyvárad (lat: Varadinum; ty: Grosswardein). Denne byen tilfalt Romania i 1920 og heter nå Oradea (Oradea Mare). Han fremmet også den kirkelige kunst og kultur gjennom grunnleggelsen av klostrene Somogyvár og Szentjobb.

De siste årene av Ladislas’ regjeringstid var preget av det anstrengte forholdet til hans to nevøer, Gézas sønner Koloman og Álmos (Almus), som var blitt oppdratt ved onkelens hoff etter deres fars død. Ladislas hadde ingen sønner, så nevøene var de opplagte tronarvingene. Ladislas ønsket at den yngre nevøen Álmos skulle etterfølge ham og ville gjøre Koloman til biskop, derfor ble Koloman utdannet etter klerikale tradisjoner og fikk tilnavnet «Bokelskeren». Etter erobringen av Kroatia utropte Ladislas Álmos til landets nye konge. Men Koloman ga ikke opp sitt krav på tronen, og i 1095 dro han til Polen.

Ladislas var så velkjent som en forkjemper for kristendommen at kongene av Frankrike, Spania og England sendte en utsending til ham og inviterte ham til å lede det første korstog som øverstkommanderende. Han ble henrykt og dro til Bøhmen, hvor han ba hertug Bretislav II av Bøhmen (1092-1100) om å følge ham. Bretislav var eldste sønn av kong Vratislas II og Adelaide, som var datter av kong Andreas I av Ungarn og dermed Ladislas’ kusine. Samtidig ville Ladislas hjelpe sine to søstersønner, hertugene Svatopluk og Otto II av Morava (sønner av hans søster Eufemia), i deres strid mot Bretislav. Men før han kunne ordne opp i stridighetene og lede troppene mot Jerusalem, fikk han høre at nevøen Koloman kom tilbake til Ungarn med polske tropper.

I denne situasjonen døde kong Ladislas plutselig den 29. juli 1095 ved Nitra (ung: Nyitra; ty: Neutra), i dag i Slovakia, i en alder av 55 år. Han ble først gravlagt i klosteret i Somogyvár, som han hadde grunnlagt i 1091, og dette faktum tyder på at klosteret var hans yndlingsgrunnleggelse. Ingen annen ungarsk konge var så høyt elsket, og hele nasjonen sørget over ham i tre år, og han ble betraktet som helgen lenge før sin helligkåring. Hans eldste nevø overtok tronen som kong Koloman I (Coloman; ung: Kálmán) (1095-1116).

Ladislas fant ikke sitt siste hvilested i Székesfehérvár (lat: Alba Regalis; ty: Stuhlweissenburg), hvor de ungarske kongene ble kronet og gravlagt, men i den katedralen han selv hadde bygd i Nagyvárad. For da han ble helligkåret i 1192 av pave Celestin III (1191-98) (hvis han da noensinne ble formelt helligkåret, noe som synes å være tvilsomt), ble hans grav i Somogyvár åpnet og hans relikvier ble høytidelig skrinlagt i Nagyvárad i et sølvskrin med gullornamenter. Det var skjedd utallige mirakler ved hans grav, og på dagen for skrinleggingen ble et barn som var født uten hender og føtter, helbredet på forbønn av den hellige Ladislas (Szent László). En gullkrone ble plassert på hans hode og et septer lagt i hans hånd. Hans armer ble fjernet for å brukes som relikvier. Katedralen i Nagyvárad utviklet seg i middelalderen til senteret for Ladislas’ kult.

Den hellige Ladislas, bysterelikvar i gull med et stykke av kongens hodeskalle. Laget i 1892 av den ungarske gullsmeden Fülöp LinkEn gullbyste av Ladislas med en kopi av den hellige ungarske Stefanskronen inneholder hans hoderelikvie, og er en av de største skattene i katedralen i Oradea (Nagyvárad). Denne bysten ble laget av den ungarske gullsmeden Fülöp Link i 1892 som forberedelse for tusenårsjubileet for den ungarske erobringen av Transilvania (Erdély/Siebenbürgen) i 896. Denne bysten stilles ut en gang i året i et av kapellene i katedralen i Oradea. Andre ting som er utstilt, er en splint av hodeskallen og en krigerøks som ble funnet i hans grav. Hans mest berømte relikvie, en del av kraniet, befinner seg i et bysterelikvar i katedralen i Győr i Ungarn (lat: Jaurinum; ty: Raab), mens ben fra armene kom til Zagreb og Dubrovnik (tidligere Ragusa).

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sto han under 27. juni:

Varadini, in Hungaria, sancti Ladislai Regis, qui clarissimis miraculis usque ad diem hodiernum coruscat.

I Nagyvárad i Ungarn [nå Oradea i Romania], den hellige kong Ladislas, svært berømt til denne dag for mirakler.

I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er hans minnedag flyttet til 30. juni, og notisen er betydelig utvidet:

Nitrávæ ad Vagum flumen apud montes Carpátes, tránsitus sancti Ladislái, qui, rex Hungáriæ, in domínio suo leges christiánas a sancto Stéphano edíctas restítuit, mores emendávit, ipse virtútum exémpla præbens, atque in Croátia, Hungárico regno coniúncta, de christiána fide propagánda strénue laborávit et Zagábriæ sedem epipiscopálem cóndidit. Dum vero Bohémis bellum inferébat, óbiit et corpus eius póstea Varadíni in Transilvánia depósitum est.

I Nitra ved elven av samme navn i Karpatene [i dag i Slovakia], transitt av den hellige Ladislas, som i sin regjeringstid som konge av Ungarn restaurerte de kristne lovene innført av den hellige Stefan, reformere skikker og gi seg selv et eksempel på dyd ; strevde med iver for å spre den kristne tro i Kroatia, sluttet seg til Kongedømmet Ungarn, etablerte bispesetet i Zagreb. Han døde mens han førte krig mot bøhmerne og kroppen hans ble deretter plassert i Oradea i Transilvania.

Den hellige Ladislas, gotisk bysterelikvar (1425) i katedralen i GyőrDødsdagen 29. juli nevnes også som minnedag. Noen kilder skriver at 27. juni er hans fødselsdag i 1040, andre skriver at det er datoen for helligkåringen i 1192.

Ladislas fremstilles nesten alltid som konge i ridderrustning, ofte også til hest, mens han bærer et kors og en hellebard. Mange bilder viser hans redning av den bortførte ungarske jomfruen. Han kan også være avbildet mellom Stefan og Emerik av Ungarn. Flere avbildninger finnes i Chronicon Pictum (ung: Képes Krónika; «illustrert krønike»), også kalt Chronica Hungarorum, Chronicon (Hungariae) Pictum, Chronica Picta eller Chronica de Gestis Hungarorum, er fra andre halvdel av 1300-tallet. Verkets fulle navn er: Chronicon Pictum, Marci de Kalt, Chronica de gestis Hungarorum («Illustrert krønike, Markus av Kalts krønike om ungarernes bragder»).

Ladislas var og er en nasjonalhelt i Ungarn, og helt fra sin død ble han æret som helgen, og hans dyder har vært tema for mange folkelige ungarske ballader og historier. En hel syklus av legender assosieres med hans navn. Hans kult blomstret spesielt på 1300- og 1400-tallet med mynter, altere, bilder, statuer og lignende, men han er fortsatt en av de mest populære ungarske helgenene, noe som også vises ved at så mange bærer fornavnet László. Han er skytshelgen for Ungarn og for byen Szekszárd. Hans biografi finnes i Vita Sancti Ladislai regis (Szent László király élete). Bollandistene har de vanlige liturgiske legendene samt et historisk sammendrag (Acta Sanctorum, juni, vii), men en mer pålitelig kilde er trolig den biografien som ble redigert av S. L. Endlicher i hans Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana (1849).

Se en side med mange bilder av Ladislas.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Butler (VI), Butler 1866, Benedictines, Delaney, Bunson, Schauber/Schindler, Gorys, Dammer/Adam, MR2004, KIR, CE, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, britannica.org, nominis.cef.fr, zeno.org, heiligen-3s.nl, 1911encyclopedia.org, magnificat.ca, katolikus.hu, answers.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juni 1999 – Oppdatert: 23. mars 2016

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 26.04.2019 - 15:36