Den hellige Donatian av Byzacena og fem ledsagere (d. ~484)

Minnedag: 6. september

De hellige Praesidius, Mansuetus, Germanus, Fusculus og Laetus

De hellige Donatian (it: Donaziano), Praesidius (it: Presidio), Mansuetus (it: Mansueto), Germanus (it: Germano), Fusculus (it: Foscolo) og Laetus (it: Leto) var alle biskoper i den nordafrikanske provinsen Byzacena (i dag i Tunisia), men vi kjenner ikke deres bispeseter. De arianske vandalene under kong Geiserik (428-77) hadde okkupert Nord-Afrika rundt 440. Geiseriks sønn og etterfølger Hunerik (477-84) tillot i begynnelsen katolikkene en viss frihet, men i 484 forviste han de katolske biskopene fra sine bispeseter og begynte en voldsom forfølgelse av ortodokse katolske kristne.

Ifølge en beretning ga kong Hunerik i 484 ordre om at alle katolske kirker i Afrika skulle stenges og at presteskapets eiendom skulle konfiskeres og deles ut til det arianske presteskapet. Biskopene, som hadde samlet seg for å lytte til kongens dekret, ble forvist fra byen. Utenfor portene møtte kong Hunerik en gruppe av dem som appellerte mot denne uretten. Huneriks eneste svar var å rope ut til sitt ridende følge: «Ri dem ned!».

En annen kilde sier at Hunerik arrangerte en disputt mellom de katolske og de arianske biskopene om spørsmålet om konsubstansialitet. I begge tilfellene var hans mål å bli kvitt de katolske biskopene, og han begynte med de dyktigste og mest intelligente. Donatian og fire andre biskoper, Praesidius, Mansuetus, Germanus og Fusculus, alle fra provinsen Byzacena, ble slått med 150 slag og deretter drevet ut i ørkenen, hvor de døde av sult, tørst og utmattelse.

Laetus, biskop av Leptis Minor (nå Nefta ved Chott el Djerid i Tunisia), kalles både i den førkonsiliære og den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) for en «nidkjær og svært lærd mann». Han hadde ved sin motstand mot arianismen gjort Hunerik spesielt rasende. For å statuere et eksempel kastet kongen ham i en stinkende celle, og da han slapp ut av den, ble han brent levende. Han er den eneste i denne bispegruppen som æres som martyr, de andre kalles «bekjennere for troen».

Den samtidige hellige biskop Viktor av Vita (ca 430-ca 490) forteller om dem i sin historie om disse forfølgelsene: Historia persecutionis Africanae Provinciae, temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum. Rundt 5 000 katolikker ble drevet ut av Afrika i eksil i løpet av ett eneste år. Denne forfølgelsen varte i mer enn førti år, og aldri mer fikk den afrikanske kristendommen sin vitalitet tilbake. Kjetteriet hadde dermed forberedt den islamske erobringen.

De hellige biskopenes minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er fortsatt 6. september:

Commemorátio sanctórum Donatiáni, Præsídii, Mansuéti, Germáni et Fúsculi, episcopórum in Africa, qui in persecutióne vandálica, iussu Hunneríci regisariáni, pro assertióne cathólicæ veritátis, fústibus diríssimæ cæsi et exsílio affécti sunt; quibúscum étiam Lætus, epíscopus Nepténsis in Byzacéna, strénuus atque doctíssimus vir, que post diutúrnos cárceris squalóres incéndio concremátus est.

Minnet om de hellige Donatian, Praesidius, Mansuetus, Germanus og Fusculus, biskoper i Afrika, som under vandalenes forfølgelse, etter ordre fra den arianske kong Hunerik, ble fryktelig slått for å bekjenne den katolske sannhet og sendt i eksil. Med dem feires også Laetus, biskop av Nepte [nå Nefta i Tunisia], en modig mann med stor kultur, som etter en lang periode i strengt fangenskap døde brent på bålet.

Fra de tilgjengelige kildene er det vanskelig å identifisere deres spesifikke navn, som først ble nevnt en gang på 800-tallet i et martyrologium av Florus av Lyon. Martyrenes fest feires av de regelbundne kannikene av Lateranet.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IX), Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. august 1999 – Oppdatert: 18. september 2016

av Webmaster publisert 12.08.1999, sist endret 18.09.2016 - 18:06