De hellige Lucius, Absalon og Lorgius av Caesarea

Minnedag: 2. mars

De hellige Lucius, Absalon (Absale) og Lorgius opptrer første gang i Usuards martyrologium. Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum skriver at de led martyrdøden i Caesarea i Kappadokia. Deres minnedag er 2. mars.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49