Den hellige Lambert Roesenveld av Haarlem og seks ledsagere (d. 1572)

Minnedag: 27. mai

Den hellige Lambert Roesenveld (Lambertus Roesenveldus) var borgermester (konsul) i Haarlem i provinsen Noord-Holland i Nederlandene, nå i Nederland. Sammen med seks ledsagere, borgermesteren Quirinus Talesius, presten Frans Rembrandt, sønn av Jakob, senatoren Hadrian (Hadrianus), borgeren Hugo, jomfruen og begineren Ursula og enken Maria, alle fra Haarlem, ble drept for sin katolske tros skyld av fanatiske kalvinistiske geuzen. Det skjedde i 1572 (1578?).

I 1572 hadde Luther og Calvin allerede fravristet Kirken en stor del av Europa. Den ikonoklastiske (billedødeleggende) stormen hadde feid gjennom Nederlandene og ble fulgt av en kamp mellom lutheranismen og kalvinismen, som ble vunnet av sistnevnte. I 1571 hadde kalvinistene holdt sin første synode i Embden. Reformasjonen fikk fotfeste i Nederland i opposisjon til katolisismen til de spanske fyrstene i landet, ikke primært av religiøse, men snarere av politiske grunner. Dette var i de tidlige årene av den lange kampen for nederlandsk uavhengighet fra Spania.

Anti-spanske og kalvinistiske soldater slo seg sammen i lovløse røverhærer, og uten betaling og illusjoner samlet de seg i havnebyene og lette etter noe å plyndre. De anti-spanske styrkene ble kalt Watergeuzen, «sjøtiggere», eller Gueux, «lasaroner». Denne ekstremistiske gruppen av nederlandske kalvinister hadde fortsatt en krig mot Spania for uavhengighet etter å ha drevet med piratvirksomhet.

Disse martyrene i Haarlem har minnedag 27. mai. Noen hagiologer kaller dem ærverdige, andre salige. Hos bollandistene står de blant de utelatte (praetermissi). Disse martyrenes akter finner vi i andre del av Vosmeers historieverk. Schütte angir 1598 (med et spørsmålstegn) som dødsår, men det virker svært usannsynlig, for da var maktskiftet i favør av reformasjonen allerede et faktum. Det er mer trolig at det skjedde i 1572, da det dette året var mange martyrer blant den katolske befolkningen i hele Nederland. I 1578 gikk makten over til kalvinistene etter deres militære seier.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03